Gå til hovedindhold
130

Dette jobopslag er udløbet

Endelave skole / legestue

søger en ny daglig leder / lærer med tiltrædelse pr. 1. august 2017. 

Endelave skole og legestue er en lille ø-skole beliggende ud for Horsens Fjord ca. en times sejlads fra Snaptun. Skolen er en afdeling af Dagnæsskolen i Horsens. Vores vision er at være Danmarks bedste Ø-skole, og det kræver en dygtig daglig leder, der selv brænder for at undervise. 

Vi ønsker en daglig leder, der har et stort hjerte for børn og unge – evner at inkludere børn i udfordringer – brænder for undervisning og pædagogik og for god personaleledelse. Undervisningen fylder mest, men de administrative opgaver skal du naturligvis være skarp på. 

Vi forventer, at du: 

- Har høje faglige ambitioner 

- Er positiv, initiativrig, fleksibel og ser muligheder frem for begrænsninger. 

- Har lyst til at være med til at lede en lille skole i tæt samarbejde med Dagnæsskolens ledelsesteam. 

- Har lyst til på en engageret måde at udvikle skolen i tæt samarbejde med medarbejdere, forældre og elever. 

- Har undervisningskompetencer i indskolingen, mellemtrin og desuden inklusionskompetencer. 

- At du fagligt dækker bredt. 

- Vil fortsætte arbejdet med ” De 7 Gode Vaner ”. 

 

Endelave skole har 3 medarbejdere og 7 friske elever fordelt på 0.-7. klasse. Der er samlæsning i flere hold. 

Endelave legestue tilbyder pasning af vuggestue, børnehave og SFO-børn. 

Endelave skole er også et kulturhus, som benyttes af øens ca. 175 beboere. 

Du forventes at have et positivt samarbejde med øens mange foreninger i forhold til at kunne benytte skolens faciliteter. 

Eleverne er på Dagnæsskolen en dag om ugen, hvor de deltager på det klassetrin de tilhører. Her deltager Endelaveskolens personale, dels som støtte i klasser og dels som undervisere. 

Det er en fordel, hvis du bosætter dig på øen, men hvis du ikke ønsker det, vil det være nødvendigt, at du er parat til at overnatte på øen ca. tre gange om ugen – nogle uger mere. 

HORSENS KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG. 

HELHED 

Vi vil arbejde helhedsorienteret og tværgående og fremstå som én enhed. Vi vil, som kommunal virksomhed, udvise forståelse og ansvarlighed overfor hinanden og det øvrige lokalsamfund. 

RESULTAT 

Vi vil arbejde resultatorienteret og effektivt for at videreudvikle en handlekraftig og økonomisk sund kommune og for at sikre et højt serviceniveau. 

RESPEKT 

Vi vil møde borgere, virksomheder, samarbejdspartnere og kolleger med respekt og åbenhed og vil sikre troværdighed i alle handlinger. 

KVALITET 

Vi vil levere ydelser af højest mulig kvalitet og god service gennem professionelt arbejde og kompetent kommunikation. 

For yderligere oplysninger rettes henvendelse til skoleleder Lars M. Hansen på tlf. 76293260. / 22617304 

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. 

Se endvidere skolens hjemmeside på www.dagnaesskolen.horsens.dk 

Ansøgning med relevante bilag sendes elektronisk senest 15.5.2017 kl. 12:00 

Ansættelsessamtaler finder sted på Endelave skole d. 22.5.2017 

Stillingen er på fuld tid med tiltrædelse pr 1. august 2017.