Gå til hovedindhold
122

Dette jobopslag er udløbet

Internationell seniorrådgivare till Nordiska rådet

Nordiska rådet är tillsammans med Nordiska ministerrådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Nordiska rådets sekretariats uppgift är att koordinera och administrera det nordiska parlamentariska samarbetet samt att betjäna rådets organ och medlemmar. Sekretariatet ligger mitt i Köpenhamn, är samlokaliserat med Nordiska ministerrådets sekretariat och har 15 anställda. Nordiska rådets sekretariat har en gemensam kommunikationsavdelning med Nordiska ministerrådet.

 

Arbetsuppgifter
Nordiska rådet söker en seniorrådgivare som ska driva, utveckla och samordna rådets internationella samarbete.

 

Den internationella rådgivaren har som huvuduppgift att skapa förutsättningar och utarbeta underlag för politiska initiativ, ställningstaganden och insatser inom det internationella området.

 

Bland de viktigaste samarbetsparterna för Nordiska rådet är Baltisk församling, Östersjöparlamentarikerna i BSPC, Beneluxparlamentet, nordiska medlemmar av Europaparlamentet, arktiska parlamentariker, däribland de från Västnordiska rådet, samt ryska parlamentariker och då särskilt från Nordvästryssland. Utöver detta förekommer mindre regelbundet kontakter med andra parlamentariker.

 

I arbetsuppgifterna ingår att:

 • analysera utvecklingen inom relevanta politikområden
 • utveckla policys och planer för internationella samarbetsfrågor
 • bistå det politiska beslutsfattandet med underlag och utredningar
 • följa upp politiska initiativ och rekommendationer
 • arrangera olika slags internationella samarbetsaktiviteter
 • följa med politiker från Nordiska rådet på internationella möten.

Kvalifikationer
Vi önskar först och främst en person som har god kännedom om politiska organisationer. Vi lägger stor vikt vid erfarenhet av internationellt arbete. Vi söker någon som:

 • har flera års arbetserfarenhet på departement, parlament, politiska sekretariat, organisationer eller dylikt, gärna från flera olika ställen. Anställningen kräver minst sex års relevant yrkeserfarenhet.
 • har goda sakkunskaper inom aktuella områden och har relevant utbildning lägst masternivå
 • har god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
 • har kännedom om sekretariatsrollen
 • är engagerad och initiativrik och gärna tar på sig nya uppgifter

Arbetsbelastningen kan tidvis vara hög. Vi ser därmed gärna att vederbörande är flexibel, har ett gott humör och en god samarbetsförmåga, samt viljan och förmågan att arbete i ett högt tempo.

 

Utöver detta ska vederbörande även ha:

 • Goda språkkunskaper i ett av sekretariatets tre arbetsspråk, det vill säga danska, norska eller svenska
 • Goda kunskaper i engelska samt gärna i ytterligare ett språk som t.ex. ryska
 • Omfattande erfarenhet av Office-program, dokumenthanteringssystem och andra relevanta IT-program

Arbetet innebär resor som kan förväntas uppgå till uppskattningsvis sju dagar per månad.

 

För anställning krävs medborgarskap i något av de nordiska länderna, Färöarna, Grönland eller Åland.

 

Vi erbjuder
Ett spännande jobb i en nordisk och internationell miljö. På Nordiska rådets sekretariat har man kollegor från hela Norden och arbetet innebär ett flertal resor runt om i Norden med anknytning till internationella möten och konferenser.

 

Vill du veta mer om tjänsten kan du kontakta Administrative chefen Johan Tiedemann (+4524699450, johtie@norden.org). För information om anställningsvillkor vänligen kontakta: hr@norden.org.

 

Se mer om En karriär i det nordiska samarbetet, samt en Kortfilm om relocation service.

 

Ansökningstiden är fram till den 1 maj 2017. Intervjuer förväntas äga rum under vecka 20 och tillträde är under augusti månad.

 

 

 

Skicka ansökan