Gå til hovedindhold
131

Dette jobopslag er udløbet

Chef for HR og løn i Kommuneqarfik Sermersooq / Job nr. 202/17

Kommuneqarfik Sermersooq er en organisation i sund udvikling og med mange spændende, ambitiøse mål og udfordringer. Vi er i alt godt 2.200 ansatte, der arbejder på at indfri ambitionerne og sikre god service til kommunens borgere. Vores mål er at skabe rammerne for en attraktiv arbejdsplads med høj social kapital og faglighed, et stort engagement og med plads til forskellighed.

Vi søger nu en kompetent og engageret chef for HR og løn, der kan gå forrest, når det drejer sig om at sikre en effektiv og driftssikker HR- og lønafdeling, har fokus på samarbejde og arbejdsgange mellem de to afdelinger samt udvikling af de mangeartede opgaver og projekter, der skal understøtte kommunens organisation herunder de mange ledere og medarbejdere. Det er samtidig afgørende, at du har en sikker hånd indenfor organisationsudvikling, administration og politisk servicering samt evner at skabe stærke og tillidsfulde relationer både indadtil og udadtil.

HR-chefen, der refererer til direktøren for Økonomi og Personaleservice, har direkte personaleansvar for lønchefen, afdelingslederen i HR samt konsulentteamet, der består af HR konsulenter, en personalejurist, en uddannelseskonsulent, en arbejdsmiljøkonsulent samt en udviklings- og proceskonsulent. Dertil har du indirekte ledelsesansvar for det personaleadministrative team, der ledes af en afdelingsleder samt lønafdelingens medarbejdere, der ledes af lønchefen.

HR-afdelingen har 17 ansatte og lønafdelingen 13 ansatte og afdelingerne indgår i Forvaltningen for Økonomi og Personale. Du kan læse mere om forvaltningen på: https://sermersooq.gl/da/forvaltning/aski/

Væsentlige prioriteter for HR afdelingen er:

 • strategiske indsatser på HR området
 • udvikling af personalepolitiske tiltag
 • ledelsessupport og rådgivning
 • udbud af fælles kurser
 • arbejdsmiljø og trivsel
 • specialjuridisk sagsbehandling
 • personaleadministrativ sagsbehandling (ansættelse og afskedigelser)
 • elever og praktikanter

Vi tilbyder:

 • en selvstændig stilling med store faglige og personlige udfordringer
 • stor indflydelse på udvikling af området ud fra en central position i kommunen
 • en velfungerende afdeling og forvaltning med gode kolleger og  medarbejdere
 • et tillidsfuldt samarbejde i et godt arbejdsklima
 • interessante kurser og udviklingsmuligheder

Vi forventer at du:

 • har en solid uddannelses- og/eller erfaringsmæssig baggrund indenfor HR
 • erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation
 • har procesorienteret ledelseserfaring
 • har interesse og forståelse for det menneskelige samspil i en kompleks organisation
 • er visionær og resultatorienteret
 • har et positivt menneskesyn og kan skabe tillid til din person
 • dobbeltsproget (grønlandsk/dansk) foretrækkes 

Yderligere oplysninger:
Vi vil gerne fortælle mere om stillingen og om Kommuneqarfik Sermersooq generelt. Du er velkommen til at kontakte direktør for Økonomi og Personaleservice Lars Møller-Sørensen på tlf. +299 526150,
eller nuværende chef for HR og løn Joan Ottesgaard Petersen: +299 548756 for at høre mere om stillingen.

Straffeattest: 
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffeattest fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl
Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med job nr. 202/17, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 24. april 2017
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: HR-chef Joan Ottesgaard Petersen
Telefon: +299 36 70 85
Mobil: +299 54 87 56
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning