Gå til hovedindhold
122

Dette jobopslag er udløbet

Angerlarsimaffik Uulineq søger uddannet personale til autismeområdet

Uulineq er en døgninstitution med tre afdelinger for henholdsvis børn, unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF). Vi mangler personer til skiftende vagter. Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til autisme og er tosproget.

Der er gode muligheder for, at man kan være med til at præge udviklingen, samt muligheder for personlig og faglig vækst. Vi er bl.a. i gang med et større efteruddannelsesprojekt indenfor autisme pædagogik i Grønland.

Faglig baggrund og kompetencer hos ansøgere:
Du kan være uddannet pædagog, sygeplejerske eller tilsvarende. 

Arbejdsopgaverne er i et krydsfelt imellem pædagogik, psykiatri, psykologi, læring og udvikling.

Vi forventer af ansøgere:

  • Lyst til at arbejde indenfor det specialpædagogiske område
  • Kendskab til PC på bruger niveau
  • Formidlingskompetence og kommunikationsevner
  • Vægter psykisk og fysisk arbejdsmiljø højt
  • Tydelige personlige grænser
  • En vis robusthed psykisk og fysisk
  • Kreativitet og evne til at se alternative løsninger
  • Gode mundtlige og skriftlige formuleringsevne
  • Overblik og omstillingsparathed
  • Evne til at samarbejde til flere sider

Ansøgning bilagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse bedes fremsendt til: 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Forstander Tom Rasmussen tlf. +299 342610 / 52 22 85 mail: uulineq@uulineq.com

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Der vil ved ansættelse blive indhentet børneattest samt ren straffeattest skal kunne forevises.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Tiltrædelse: Snarest

Ansøgningsfrist: 21 April 2017

Vi forbeholder os ret til løbende at vurdere ansøgningerne.

Søg stillingen online