Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

Skibsmontør lærling, Nukissiorfiit Paamiut

Nukissiorfiit, distrikt Kujalleq søger en skibsmontørlærling, som er optaget på uddannelsen i Grønland. Du kan komme i praktik hos Nukissiorfiit i Paamiut og gennemføre den praktiske del af uddannelsen. Udover Paamiut vil der under uddannelsesforløbet være mulighed for at medvirke ved løsning af opgaver i distriktets øvrige byer og bygder. Du vil i det daglige referere til formanden for elværket i Paamiut.

Vi kan tilbyde:
En spændende praktikstilling, hvor du kommer til at arbejde med en lang række forskellige opgaver, som du skal løse sammen med de øvrige medarbejdere på elværket, vandværket og varmeværket. Uddannelsesforløbet følger de stillede krav til skibsmontøruddannelsen, og omfatter således både skoleophold i Nuuk og praktik i distriktet. Praktikken omfatter opgaver som eksempelvis adskillelse og samling af dieselmotorer, rørsystemer, trykluftsystemer, hydraulik systemer, varmeanlæg, køleanlæg m.v. Du vil få udleveret en logbog, således at du får dokumentation for de forskellige fagområder du har arbejdet med under uddannelsen.

Du vil komme til at indgå i et inspirerende og positivt arbejdsmiljø med godt kammeratskab, hvor der er andre lærlinge i distriktet.

Der vil i uddannelsesforløbet også blive pålagt ad-hoc opgaver såsom oprydning, rengøring m.v. Nukissiorfiit fokuserer på at sikre at de arbejdsmiljømæssige forhold overholdes.

Som skibsmontør lærling forventer vi at du:

  • Har gennemført eller skal i gang med grundforløbet på skibsmontør uddannelsen.
  • Er pålidelig og stabil og kan tage medansvar for din egen uddannelse.
  • Er udadvendt og har lyst til at lære nyt.
  • Trives med at have afvekslende og krævende opgaver.
  • Er seriøs og parat til at yde en ekstra indsats for at lære nyt.

Ansættelse og aflønning sker i henhold til overenskomst for elever og lærlinge i.h.t. SIK-overenskomsten. Tiltrædelse snarest muligt.

For mere information om Nukissiorfiit, se: www.nukissiorfiit.gl.

Nærmere oplysninger om stillingen kan stiles til:
Teamleder produktion Ole Dal Nielsen, tlf. 49 82 11 eller e-mail odn@nukissiorfiit.gl 

Spørgsmål af mere generel karakter stiles til HR-afdelingen: HR-afdelingen@nukissiorfiit.gl

Ansøgning:
Ansøgning bilagt forhåndstilkendegivelse på optagelse på uddannelsen, evt. CV, kopi af uddannelsesbevis og referencer fremsendes til:

Nukissiorfiit
Postbox 1080
3900 Nuuk
e-mail: hr@nukissiorfiit.gl 

Ansøgningsfrist: Søndag den 23. april 2017

Venligst oplys hvor du har set annoncen