Gå til hovedindhold
131

Dette jobopslag er udløbet

Kontorchef til DcR’s finans- og specialbogholderi

Den centrale Regnskabsafdeling
DcR er øverste ansvarlige for Landskasseregnskabet i Selvstyret. DcR har 40 medarbejdere og består af tre enheder; Debitor- og kreditorbogholderi, Finans- og specialbogholderi og konsulentenheden.

DcR har ansvar for:

 • Udarbejdelsen af Landskassens Regnskab
 • Selvstyrets løn- og økonomisystemer
 • Landskassens økonomiske mellemværender med kommunerne og de nettostyrede virksomheder
 • Selvstyrets centrale kassefunktion, likviditetsstyring og porteføljepleje
 • Bogførings- og afstemningsopgaver for Selvstyrets departementer og institutioner
 • Udlånsadministration

Finans- og specialbogholderiets opgaver
Udarbejdelse af Landskassens regnskab i samarbejde med øvrige enheder i DcR. Løbende opfølgning af den økonomiske status og udvikling på samtlige finansområder i Selvstyret. Kontoret har også ansvar for Selvstyrets centrale kassefunktion og likviditets- og porteføljeplejestyring. Kontoret løfter også opgaven at sikre og udvikle effektive og brugervenlige regnskabsmæssige forretningsgange for Selvstyrets enheder.

Vi forventer, at du kan opfylde de fleste af nedennævnte krav:

 • Gerne en mellemlang eller lang uddannelse indenfor regnskab og økonomi
 • Er ansvarsbevidst og arbejder selvstændigt
 • Erfaringer i at arbejde med ledelse
 • Gode analytiske evner og tal forståelse
 • Erfaring med komplicerede regnskaber
 • Lyst til at samarbejde med personer med forskellige faglige forudsætninger
 • Interesse og flair for IT
 • Det er en fordel, hvis du taler og skriver grønlandsk

Ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Ansøgningsfrist: 21. april 2017

Hvis der er spørgsmål vedrørende stillingen, kan disse sendes til regnskabschef Thomas Dam på e-mail thda@nanoq.gl eller han kan kontaktes på tlf. 346726 eller mobil tlf. 546726.

Søg stillingen online