Gå til hovedindhold
122

Dette jobopslag er udløbet

Teknikimik Ilinniarfik, KTI søger Inspektør på Råstofskolen

Teknikimik Ilinniarfik, KTI varetager uddannelser indenfor Erhvervsuddannelse (Jern og Metal) i Nuuk, samt (Bygge og Anlæg) Råstof og Gymnasiet i Sisimiut.

Råstofskolen er en forholdsvis ny institution i Grønland, der har til opgave at udbyde erhvervs-uddannelser og kurser inden for mineral- olie og entreprenørområdet på internationalt niveau.

Om stillingen:
Inspektøren er ansvarlig for kursus- og erhvervsuddannelsernes pædagogiske drift, herunder planlægning, rammeøkonomi og evaluering samt faglig ledelse af ASAS certificerede uddannelser på Råstofskolen.

Inspektøren er medansvarlig for udvikling af Råstofskolen, udstyr, uddannelsesplaner og personale i samarbejde med uddannelseschefen.

Vi forventer:

 • At du har en solid baggrund fra entreprenørbranchen eller tilsvarende.
 • At du har ledelseserfaring.
 • At du helst har gennemført en pædagogisk uddannelse
 • At du har minimum 5 års erhvervserfaring.
 • At du har IT-kompetence på brugerniveau.
 • At du er diplomatisk indstillet, men ikke konfliktsky.
 • At du er initiativrig, systematisk og i besiddelse af godt humør.
 • At du er udviklingsorientereret.
 • At du besidder interkulturel kompetence og indlevelse.
 • At du ud over dit modersmål, har sprogkompetence til at begå dig på Engelsk og Skandinavisk.

Vi tilbyder:

 • Et spændende job i et til tider meget internationalt miljø.
 • Store faglige udviklingsmuligheder.
 • En Råstofskole med vilje til at gøre en forskel i det Grønlandske samfund
 • Højt kvalificeret personale.
 • En enestående mulighed for et aktivt friluftsliv i det arktiske område.

Løn og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning,  i henholdt til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger
Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til Uddannelseschef Hans Hinrichsen, telefon +299 53 29 88 eller e-mail hahi@sanilin.gl.

Ansøgningsfrist er den 21. april  2017.
Vi forbeholder os ret til at behandle ansøgningerne løbende.

Forventet tiltrædelse den 01. august 2017, eller efter nærmere aftale.

Skriftlig ansøgning med relevante oplysninger sendes til si@sanilin.gl.

Se vores hjemmeside: www.kti.gl

Se også byens hjemmeside: www.qeqqata.gl

Til ansøgere der bor udenfor Grønland og ønsker yderligere information om Grønland se www.nanoq.gl, under rekruttering.

Søg stillingen online