Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

Studieadjunkt eller studielektor i psykologi

Der opslås en stilling som studieadjunkt eller studielektor i psykologi ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, i Afdeling for Sociale Forhold.

Stillingen ønskes besat fra 1. april 2017 eller snarest muligt derefter.

Stillingen indebærer en forpligtelse til undervisning, vejledning og medvirken til faglig udvikling af fagområdet. Der kan blive tale om undervisning i psykologi på andre institutter også.

Ansættelse sker som studieadjunkt eller studielektor alt efter kvalifikationer og erfaring.

Der vil ved bedømmelsen blive lagt vægt på, om ansøgeren har kompetencer i og erfaring med undervisning i psykologi i relation til socialt arbejde.

Der lægges desuden vægt på ansøgerens personlige kvalifikationer, særligt i forhold til samarbejds- og formidlingsevner samt fleksibilitet inden for et flerkulturelt samfund. Endvidere vil der blive set på ansøgerens lyst og evner til at deltage i opbygning og videreudvikling af uddannelsen samt i tværfagligt samarbejde og i faglig udvikling generelt.

Alle ansøgere forventes at være i besiddelse af et godt kendskab til aktuelle samfundsvidenskabelige problemstillinger i Grønland eller øvrige Arktiske egne.

Der vil blive lagt vægt på følgende kvalifikationer:

  •  Cand.psych. eller cand. Pæd psych.
  •  Undervisningserfaring.

Ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, kan undervisningen foregå på dansk/nordisk, engelsk eller grønlandsk.

Afdeling for Sociale Forhold har for øjeblikket ca. 60 studerende, og optager ca. 20 nye studerende hvert år. Derudover har afdelingen en kursusafdeling som varetager decentral socialrådgiver-uddannelse samt rådgivningsassistentuddannelse

n. Socialrådgiveruddannelsen har 6 fastansatte undervisere, inklusiv en faglig afdelingsleder.

Ansøgningen
Ansøgningen skal ud over selve ansøgningsbrevet indeholde følgende:
Bilag 1: Curriculum Vitae.
Bilag 2: Dokumentation for eksaminer.

Bedømmelse og ansættelsesprocedure
Til bedømmelse af de indkomne ansøgninger nedsættes et ansættelsesudvalg efter gældende regler.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Jeanette Sandy Shalmi +299 36 56 52, jesa@uni.gl. For yderligere information om Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, henvises til hjemmesiden: www.uni.gl.

Ansøgningen stiles til institutleder Gestur Hovgaard, gehov@uni.gl. Ansøgningen skal mærkes ”Stilling, studieadjunkt/studielektor psykolog” og sendes til:

Ilisimatusarfik
Postboks 1061
3900 Nuuk
Grønland

Eller til:

job@uni.gl

Ansøgningen skal være Ilisimatusarfik i hænde senest den 24. april 2017.
  Søg stillingen online