Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

To Lektor/adjunktstillinger til økonomistudierne på Ilisimatusarfik

Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik søger to lektorer/adjunkter
til undervisning og forskning i økonomifagene i Afdeling for Samfundsvidenskabelige og Økonomiske studier.

Stillingerne er ledige til besættelse 1. august 2017 eller efter aftale.

De faglige profiler for stillingerne skal dække følgende fagområder:
Økonomistyring, eksternt regnskab, finansiering, organisation, strategi, markedsanalyse og marketing

Stillingerne indebærer en forpligtelse til undervisning, vejledning, forskning og medvirken til faglig udvikling af fagområderne. 

Ansøgere til stillingerne som adjunkt eller lektor skal have en relevant universitetsuddannelse og kunne dokumentere forsknings- og undervisningsmæssige kvalifikationer. Der vil være mulighed for at tiltræde stillingen som adjunkt med et sideløbende ph.d.- forløb.

Alle ansøgere forventes at være i besiddelse af et godt kendskab til aktuelle samfundsvidenskabelige og økonomiske problemstillinger i Grønland eller øvrige Arktiske egne.

Der vil ved bedømmelsen blive lagt vægt på følgende kvalifikationer:

  • Cand-oecon., Cand.merc eller tilsvarende.
  • Relevant ph.d. grad for adjunkt- eller lektoransøgere
  • Undervisningserfaring.
  • Videnskabelige kvalifikationer.

Ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, kan undervisningen foregå på dansk/nordisk, engelsk eller grønlandsk.

Ansøgningen
Ansøgere skal klart angive om der søges en stilling som lektor eller adjunkt.

Ansøgningen skal ud over selve ansøgningsbrevet indeholde følgende:

Bilag 1: Curriculum Vitae.

Bilag 2: Dokumentation for eksaminer herunder ph.d.-bevis.

Bilag 3: Kontaktoplysninger på personer hvorfra, der kan hentes reference.

Bilag 4: Fuldstændig og nummereret publikationsliste. Vedlagte værker (jfr. Bilag 8) markeres med * i publikationslisten.

Bilag 5: Kort beskrivelse af hidtidig forskning samt en skitse til fremtidige forskning.
Ansøgere der ønsker at søge stillingen som adjunkt med phd -forløb skal opfylde kriterierne i retningslinjer for indskrivning som phd- studerende: http://www.uni.gl/media/1538536/faelles-phd-retningslinjer-ilisimatusarfik-til-godkendelse-i-ar-2016-v-19-april-2.pdf

Bilag 6: Dokumentation for undervisningskvalifikationer (kursusplaner, tilrettelæggelse af undervisning, undervisningsmateriale samt eventuelt port folie og bevis for adjunkt pædagogikum).

Bilag 7: Dokumentation for forskningsformidling.

Bilag 8: Op til tre publikationer. Ansøger udvælger højst tre publikationer som er særligt relevante for bedømmelsen.

Bedømmelse og ansættelsesprocedure
Til bedømmelse af de indkomne ansøgninger nedsættes et fagkyndigt bedømmelsesudvalg efter gældende regler. Ansøgerne vil efter ansøgningsfristens udløb blive orienteret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget. Udvalget behandler de indkomne ansøgninger og afgiver indstilling til institutlederen. Udvalget kan indhente yderligere oplysninger, hvis det anses for nødvendigt.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til Institutleder Gestur Hovgaard, telefon: +299 38 56 72, e-mail: gehov@uni.gl.

Ansøgningen skal mærkes ”Stilling Adjunkt/lektor” og sendes med bilag, inklusiv de valgte publikationer til:

Ilisimatusarfik
Postboks 1061
3900 Nuuk
Grønland


Eller til job@uni.gl eller via ansøgningsmodulet på http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Job/Ledige-stillinger.

Ansøgningen skal være Ilisimatusarfik i hænde senest d. 28.04.2017.

Søg stillingen online