Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

Visit Greenland A/S søger ny direktør

Visit Greenland A/S, Grønlands nationale turistråd som er ejet 100% af Grønlands Selvstyre, søger en ny direktør. Visit Greenlands mangeårige direktør har valgt at søge nye udfordringer, hvorfor der søges en ny direktør med såvel gode ledelsesmæssige som innovative evner i et visionært og kreativt selskab.

Visit Greenland varetager turismeudvikling og markedsføring, samt eksponering og branding af Grønland, dette i et tæt samarbejde med turismeerhvervet, de regionale turismeorganisationer samt Naalakkersuisut.

Der søges en direktør med tiltrædelse 1. august 2017, eller snarligt herefter.

Vi tilbyder en lederstilling
·       med en dygtig og engageret medarbejderstab - med nye udfordringer inden for udvikling af turismeerhvervet, hvor nye oplevelsesprodukter er under udvikling, og hvor turismeudviklingen kobles med planlagte større infrastrukturprojekter samt landets vej mod økonomisk bæredygtighed.
·       med udvikling af nye former for markedsføring,
·       med mange relationer i indland og udland.

Vi forventer, at du
·       har en relateret højere uddannelse samt god indsigt i ledelse,
·       har en baggrund i turismeerhvervet,
·       er i stand til at lede og begejstre dine medarbejdere, samtidig med at du, med et demokratisk udgangspunkt, respekterer og bruger de kompetencer, der er i organisationen,
·       har erfaring med at arbejde i en projektorganisation og med projektledelse
·       kan sikre den daglige drift, administration og økonomi,
·       kan organisere projekter og stå for udvikling og kreativ innovation,
·       er udadvendt, lyttende og iderig i dit samarbejde med lokale turismeorganisationer, kommuner, turismeerhvervet, internationale samarbejdspartnere samt turismens nationale beslutningstagere på politisk og administrativt niveau,
·       er opsøgende, kommunikerende og lydhør overfor nye udviklinger i erhvervet og overfor ny viden om turisme,
·       er i stand til at navigere med diplomatisk snilde i et miljø, der på den ene side er præget af en lang række forskellige erhvervsinteresser, og på den anden side politisk styrede systemer og beslutningsfora,
·       er i stand til at begejstre, så Visit Greenlands turismeudviklingsideer vurderes og afprøves,
·       godt kendskab til og praktisk erfaring med branding og online,
·       har en god forståelse og viden om det grønlandske samfund, dets kultur og historie, samt
·       behersker grønlandsk, engelsk og dansk på forhandlingsniveau.

 
Vi forventer at du personligt,
·       er åben for mangfoldighed,
·       er motiverende og inspirerende,
·       har interesse for medarbejdernes professionelle og personlige udvikling,
·       er kreativ og visionær, samt
·       pragmatisk, med et realistisk syn på situationen og branchens fremtid.

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Kenneth Høegh på telefon +299 565604.

Ansøgningsfristen er tirsdag den 12. april 2017 kl. 12 vestgrønlandsk tid.

Ansøgning sendes til bestyrelsesformanden for Visit Greenland:
Kenneth Høegh,
e-mail: kenneth@south-greenland.com
 

Visit Greenland har til formål at udvikle og markedsføre Grønland som en turistdestination samt at styrke turismeerhvervet og oplevelsesøkonomien i Grønland. Der er særligt fokus på udvikling af turismeerhvervet og oplevelsestilbud samt på formidling af viden og kompetence til turismeaktørerne. Herudover lægges der vægt på udviklingen af en markedsføring med et stærkt visuelt billede, der sikrer, at Grønlands mange tilbud bliver kendt som grunde til at besøge vores land. Der er ansat 15 årsværk i Visit Greenland, størsteparten på hovedkontoret i Nuuk samt 3 personer i Grønlands Selvstyres repræsentation i København. Der modtages en årlig driftsbevilling fra Grønlands Selvstyre, herudover er der projekter og samarbejdsaftaler, som bidrager med eksterne midler.