Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag - Bygdekoordinator til Børn og Familie afdelingen i Tasiilaq / Job nr. 173/16

Kommuneqarfik Sermersooq styrker den sociale indsats i vores 5 bygder under Tasiilaq, og søger derfor en dygtig og engageret socialrådgiver som bygdekoordinator

Børne og familieområdet i Tasiilaq består af en børne- og familieafdeling, samt et børne- og familiecenter, som tilbyder råd, vejledning og anden hjælp til børn og familier med sociale vanskeligheder. Hele børn og familieområdet beskæftiger ca. 15 medarbejdere, dels i myndighedsafdelingen som er beliggende i byens rådhus B 1200 og børn og familiecentret der fysisk er placeret i byens gamle børnehjem, B 155.

Den ledige stilling er i myndighedsafdelingen, nærmere betegnet Børn og familieafdelingen. Stillingen er nyoprettet, hvilket betyder, at der for den rette person er stor mulighed for at præge indholdet i arbejdsopgaverne.

Børn og familieafdelingen ønsker at styrke den tidlige og forebyggende indsats i bygderne, så børn og unges problematikker afhjælpes inden de bliver for store. Endvidere ønsker børn og familieafdelingen at styrke det tværfaglige samarbejde med skoler, daginstitutioner, legestuer og fritidsklubber

Der må påregnes stor rejseaktivitet i forbindelse med jobbet.

Stillingen der er en fuldtidsstilling. Og refererer i dagligdagen til områdeleder for Børn og familieafdelingen Jensine Billmann

Stillingens indhold/arbejdsopgaver:

 • At rejse rundt til Tasiilaqs 5 bygder, hvor bygdekoordinatoren skal indsamle oplysninger vedr. arbejdet med børn og unge og sagsbehandle på stedet. Yderligere opgaver kan være at holde møder med skoler, legestuer og filialkontorernes medarbejdere, hvor der modtages evt. underretninger, som enten sagsbehandles i bygden, eller tages med tilbage til Tasiilaq til videre foranstaltning.
 • Holde møder med plejefamilier og lave tilsyn- og hjemmebesøg hos disse, planlagt i samarbejde med familieplejen i Tasiilaq.
 • Tilbagemelding til bygder vedr. status på sagsbehandling af indhentede oplysninger
 • At være i daglig kontakt med bygderne i de perioder, hvor bygdekoordinatoren opholder sig i Tasiilaq
 • Råd og vejledning til fagpersoner i bygderne
 • Samtale med børn og familier

Forventninger til ansøgere:

 • Har en socialrådgiveruddannelse, pædagoguddannelse eller en anden socialfaglig uddannelse.
 • Kan lide at arbejde med udsatte familier og børn
 • Kan arbejde selvstændig, trives med et stort ansvar og er psykisk robust
 • Er modtagelig for supervision
 • Du er i stand til at arbejde struktureret og målrettet
 • Besiddelse af gode administrative kvalifikationer
 • At du kan arbejde ud fra en lovgivning
 • Behersker almindelig brug af computer og kan journalisere digitalt. Oplæring i kommunens Edb systemer vil finde sted.

Vi lægger desuden vægt på:

 • Er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer
 • Kan håndtere mange bolde i luften uden at miste overblikket
 • Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt
 • Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret
 • Udviser fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • Er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft
 • Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning
 • Er god til at samarbejde bredt
 • Dobbeltsprogede ansøgere (grl/dk) foretrækkes

Vi tilbyder:
Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Børneattest: 
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget en tilfredsstillende børneattest fra Rigspolitiet.

Straffeattest: 
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffeattest fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid

Stillingen er omfattet af særlig attraktive ansættelsesvilkår i en periode fra den 1. januar 2017 til 31. december 2019 med årlige evalueringer.

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl
Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

bohave kan tidligst forventes at ankomme med første skib medio juli 2017.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med job nr. 173/17, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 27. marts 2017
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Tasiilaq
Yderligere oplysninger fås hos: Tina Dam Rasmsussen
Telefon: +299 36 73 31
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning