Gå til hovedindhold
126

Dette jobopslag er udløbet

Sundhedsassistent søges til Sydgrønland

Sundhedsassistent søges til en fast stilling til sundhedscenteret i Nanortalik til pr. 1. maj 2017

Har du lyst til at prøve med et 3 eller 6 måneders vikariat i første omgang, er det også en mulighed.

Sundhedscenterets opgaver består primært af konsultation af byens og dens bygds borgere.

Sundhedsassistenterne har selvstændige vagter med mulighed for tilkald af sygeplejerske / læge.

Opgaverne omfatter pleje af patienterne med kirurgiske, medicinske eller psykiatriske sygdomme i alle aldre. Sundhedscenteret modtager alle former for patientkategorier og har plads til 13 patienter, dog viderevisiteres patienter af intensiv karakter.

Du vil, som sundhedsassistent, skulle arbejde meget alsidigt med både ambulante henvendelser samt med de indlagte patienter.

På Sundhedscenteret er der udover 1 læge, afdelingssygeplejersken, 2 sygeplejersker, 1 sundhedsplejerske, 6 sundhedsassistenter samt 4 ufaglærte samt 2 portører.

Ønskede kvalifikationer:

  • Har erfaring fra skadestuearbejde
  • Kan lide at arbejde alsidigt
  • Mindst et par års erfaring
  • At du er bevidst om dit kompetenceområde

 

Vi kan tilbyde:

  • Et tæt samarbejde med resten af personalet på et lille dejligt sygehus
  • Mulighed for at arbejde med hele patienten
  • Mulighed for at medindflydelse i din hverdag

Nanortalik er den sydligste by i Grønland med 3 tilhørende bygder. Indbyggerantallet er på ca. 1500, inkl. de 3 omkring liggende bygder.

Byen ligger i et skønt område, to timers sejlads fra regionsbyen Qaqortoq, med helikopter tager det ca. 30 minutter.

Se mere på kommunens hjemmeside www.kujalleq

LØN OG ANSÆTTELSESFORHOLD
Stillingen aflønnes i henhold til overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sundhedsassistentit Peqatigiiffiat for sundhedsassistenter på Grønland. Til fastansatte ydes et rekrutterings- og fastholdelsestillæg, hvis størrelse afhænger af anciennitet.

REJSE OG BOLIGFORHOLD
Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst. Ved vikariater ydes den ansatte til- og fratrædelsesrejse. Man er ved vikariater omfattet PPK’s vikaraftale.

Ved fastansættelse ydes fri tiltrædelsesrejse og bohaveflytning for den ansatte og dennes ægtefælle eller dermed ligestillede samt hjemmeboende børn under 18 år fra bopælen i norden til bopælen i Grønland, og efter tre års ansættelse fri fratrædelsesrejse og bohaveflytning retur.

Der vil til stillingen kunne anvises bolig, hvorfor betales efter gældende regler. Spørgsmål vedrørende boligen bedes stilet til arbejdsstedet.

Ansøgning bilagt kopi af dansk autorisation og relevante bilag sendes til personale@peqqik.gl

Bolig- reference og oplysningsskema samt MRSA erklæring. Skemaerne kan hentes direkte fra http://peqqik.gl/Footerpages/Uddannelse/Ansaettelse_i_sundhedsvaesenet.aspx?sc_lang=da-DK

Sidste ansøgningsfrist: 10. april 2017

KONTAKT
Yderligere information om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Ledende Regionssygeplejerske Inge Kolby Pedersen på telefon: +299 64 76 31 efter kl. 13 dansk tid eller på mail ikc@peqqik.gl eller afdelingssygeplejerske Elie Kabalan på telefon +299 61 46 02 kl.12 dansk tid eller på mail elka@peqqik.gl  

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan fås ved henvendelse til personaleadministrationen Aqqaluk Jørgensen på tlf. +299 34 42 14 eller e-mail aqqj@peqqik.gl