Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

Afdelingsleder for afdelingen for sygepleje Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab ved Grønlands Universitet, Ilisimatusarfik, er ledig til besættelse pr. 1. juni 2017 eller efter aftale

Afdelingen rummer en professionsrettet bacheloruddannelse i sygepleje, diplomuddannelse, bl.a. kliniskvejlederuddannelse.

Afdelingen har i alt 5 fastansatte undervisere ca. 50 studerende.
 
Vi kan tilbyde:

 • Stor selvstændighed i arbejdsopgaverne
 • Faglige og pædagogiske udfordringer med læring og kompetenceudvikling i et flerkulturelt miljø
 • Aktivt undervisningsmiljø i udvikling
 • Engagerede og motiverede kolleger
 • Mulighed for en aktiv fritid, hvad enten du er til natur eller kultur (læs mere på: www.nuuk.gl eller i vores lille informationshæfte på http://da.uni.gl/job.aspx)

Arbejdsopgaverne omfatter:

 • Den daglige ledelse af afdelingen
 • Undervisning i begrænset omfang
 • Afgivelse af indstilling og forslag til institutledelsen og institutrådet, herunder:

                          -   Udarbejdelse af forslag til studieordninger
                          -   Udarbejdelse af undervisnings- og eksamensplan.
                          -   Udarbejdelse af forsknings- og formidlingsplan.
                          -   Udarbejdelse af forslag til afdelingens organisation, herunder udpegning af studieledere og studievejledere.
                          -   Fremsendelse af forslag til medlemskab i instituttets innovations- og kvalitetsfremmeråd. 

Det forventes, at afdelingslederen:

 • Er interesseret i et dynamisk samarbejde i hverdagen med et engageret medarbejderteam
 • Kan motivere og støtte et medarbejderteam til udvikling og kvalifikation
 • Er visionær og handlekraftig og har lyst til at udvikle uddannelsesmiljøet i samarbejde med praksis
 • Evner at fremme dialog og træffe beslutninger på baggrund af denne
 • Prioriterer et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø

Kvalifikationer:

 • Sygeplejerske med relevant kandidatuddannelse gerne cand.cur., cand. Scient. sand
 • Kendskab til uddannelse og forskning inden for instituttets kernefag nationalt og internationalt
 • Evne til, at arbejde fleksibelt i forhold til administrative og akademisk faglige opgaver.
 • Kendskab til samfundets behov for forskning og uddannelse.
 • Erfaring med ledelse
 • Grønlandsk autorisation som sygeplejerske

Ansøgningsfrist: 21.04.2017 

Du kan læse mere om sygeplejerskeuddannelsen på www.uni.gl.

Løn- og ansættelsesforhold:
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig:
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Nærmere information om stillinger og ansættelsesvilkår kan fås ved henvendelse til: Institutleder Suzanne Møller, sum@uni.gl.

Ansøgning:
Bilagt kopi af autorisations- og eksamensbeviser samt dokumentation for tidligere ansættelser og referencer sendes til: Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab på mail: sum@uni.gl med kopi til personale@uni.gl.

Ansøgningen bedes tillige vedlagt ansøgning om grønlandsk autorisation i udfyldt stand. 
Skema til ansøgning om autorisation kan findes på hjemmesiden www.nanoq.gl/naalakkersuisut/departementer/landslægeembedet.

Søg stillingen online