Gå til hovedindhold
126

Dette jobopslag er udløbet

KONSULENT FOR HØREHÆMMEDE SØGES

Socialstyrelsen søger en konsulent med speciale i hørehandicap med ansættelse 1. maj eller snarest derefter.

Socialstyrelsen er en nyoprettet styrelse, der skal rådgive og vejlede kommunerne samt institutionerne inden for børn- og ungeområdet, handicapområdet samt ældreområdet. Som konsulent vil du arbejde med borgere med hørehandicap og deres nærmiljø samt rådgive og vejlede kommuner og borgere indenfor området både på grønlandsk og dansk. Du vil bidrage til indsamling, udvikling og formidling af viden vedr. dit fagområde både skriftligt og mundtlig på både grønlandsk og dansk.

Vi forventer:

 • at du har en relevant socialfaglig uddannelse
 • at du minimum har 3 års relevant erhvervserfaring
 • at du har et indgående kendskab til handicapforhold i Grønland samt viden om muligheder i udlandet
 • at du kan mestre dansk tegnsprog og tegn-til-tale
 • at du har pædagogisk erfaring i at arbejde med personer med hørehandicap
 • at du har viden om CI
 • at du kan kommunikere på dansk og grønlandsk både mundtlig og skriftlig
 • at du er initiativrig, udviklingsorienteret og i besiddelse af godt humørat du bidrager til trivsel og godt arbejdsmiljø – både fagligt og socialt.

Vi tilbyder:

 • et job, hvor der er fokus på vidensarbejde og udvikling
 • at du bliver en del af opbygningen og udviklingen af det faglige indhold i den nye socialstyrelse samt indgå i et tæt samarbejde med det landsdækkende handicapcenter
 • fokus på vidensindsamling, -udvikling og –formidling
 • fokus på inter- samt tværfaglig sparring
 • faglig udvikling gennem opkvalificering i tæt samarbejde med kommunerne og andre interessenter

Stillingen er placeret i Socialstyrelsen i Nuuk  og der forventes en del rejseaktivitet i forbindelse med ansættelsen.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.

Tiltrædelsesdato 1. maj 2017 eller efter aftale.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Ansøgning og frist
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Styrelseschef i Socialstyrelsen, Hans-Peder Barlach Christensen, hpbc@nanoq.gl eller afdelingschef i Socialstyrelsen, Lene Rohmann Hansen, lrh@nanoq.gl.

Ansøgningen skal være Socialstyrelsen i hænde senest d. 30. marts 2017
Samtaler forventes afholdt i uge 13.

Ansøgningen sendes til: iniian@nanoq.gl og mærkes: Ansøgning som konsulent for hørehæmmede/socialstyrelsen.

Søg stillingen online:http://ssl1.peoplexs.com/Peoplexs22/CandidatesPortalNoLogin/ApplicationForm.cfm?PortalID=2770&VacatureID=895943