Gå til hovedindhold
134

Dette jobopslag er udløbet

Meeqqerivik Mikisoq søger 1 pædagog –Tasiilaq Jobnr. 151 /17

Aldersintegreret Mikisoq er normeret til 20 børn for 3 – 6 årige og 24 børn for 0 – 2 årige

Personalenormeringen er på 12 personale og fordelt som følger: Leder, Souschef, 2 stuepædagoger,

3 barne- og socialmedhjælpere, 3 medhjælpere, køkkenassistent og rengøringsassistent.

Institutionen har åbent fra kl. 7.00 til 17.00 og ligger nær by midt i Tasiilaq.

Pædagogen skal sammen med øvrige personale arbejde for udvikling af institutionerne til gavn for børn, forældre og personalet. 

Vi forventer at du:

 • Er uddannet pædagog eller tilsvarende
 • Er i besiddelse af det fornødne overblik
 • Er fleksibel og stabil
 • Er lyd hør overfor børn, personale og forældre
 • Ser muligheder frem for forhindringer både hos børn og personale
 • Har evne til at vejlede og rådgive personalet i det pædagogiske arbejde med børn
 • Er i besiddelse af en god samarbejdsevne og fagligt kompetent.
 • Forstår at udnytte personalets forskelligheder

Vi tilbyder:

 • Gennem god ledelse har du mulighed for at skabe en personalegruppe, som er i stand til at engagere, aktivere og målrettet den pædagogiske udvikling i arbejdet og hvor kommunikation og samarbejde er en kompetence, som vægtes højt.
 • Gennem god ledelse har du mulighed for at skabe et arbejdsmiljø, hvor de positive relationer spiller en stor rolle og hvor børn og voksne ses som ligeværdige medspillere.
 • Udfordringer og udvikling i det pædagogisk- og ledelsesmæssige arbejde

Stillingen indebærer 40 timers ugentlig arbejde

Institutionsafdelingen tilbyder løbende kursusvirksomhed tilpasset daginstitutionsmiljøet og lederteamet.

Børneattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest.

Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget en tilfredsstillende børneattest fra Rigspolitiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og NPK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med job nr. 151/17, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 29. marts 2017
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Tasiilaq
Yderligere oplysninger fås hos: Mitdlaraq Motzfeldt Olsen
Telefon: +299 36 78 20
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning