Gå til hovedindhold
136

Dette jobopslag er udløbet

Teknikimik Ilinniarfik, KTI Sisimiut Søger overassistent / kontorfuldmægtig

Teknikimik Ilinniarfik, KTI Sisimiut søger en engageret og dygtig overassistent- og eller kontorfuldmægtig til Erhvervsuddannelses (EUD) kontor, til tiltrædelse snarest eller efter nærmere aftale.

Primære arbejdsopgaver:
-   Sagsbehandling/administrering af lærlinge, kursusansøgninger og fraværsregistrering, planlægning af rejser m.m.
-   Daglig håndtering af IRIS økonomisystem
-   Opfølgning og afstemning af kursus konti
-   Sagsbehandling/administrering af Mit Perspektiv og Lectio (EUD-området)
-   Forestå sager, registreringer og sags arkivering i samarbejde med ledere
-   Deltage i afdelingens daglige drift og planlægning
-   Ajourføring af uddannelsesinstitutionens hjemmeside vedr. EUD området
-   Løbende opdatering af diverse statistikker samt div. materialer til bestyrelses møder
-   Fungere som sekretær ved områderelevante møder, samlinger o.l.
-   Support til andre afdelingssekretærer ifm. elev- og kursus administration
-   Budgetopfølgning af drift og Time/Sag, PKU samt AMA (økonomi ved kursusafholdelse)
-   Afstemning af indtægtsdækkende virksomhed (Time/Sager AMA)
-   Medvirkning ved evt. oplæring af TNI-HK elever.
-   Div. ad hoc opgaver for uddannelseschef og inspektør
-   Mødetiden er kl. 08.00 – 16:00 mandag til fredag

Vi forventer, at du:
-   har HK uddannelse eller tilsvarende
-   har grundig erfaring indenfor regnskabsfunktion
-   gerne kendskab til Økonomisystem XAL / elektronisk kreditorsystem IRIS (oplæring vil dog finde sted).
-   er ansvarsbevist og gode samarbejdsevner.
-   har grundigt kendskab til EDB, herunder EXCEL.
-   er dobbeltsproget, grønlandsk og dansk

Vi tilbyder:
-   Dygtige og initiativrige kolleger
-   Mulighed for personlig og faglig udvikling gennem kurser og efteruddannelser
-   En skole i forrygende vækst
-   Mange spændende udfordringer med mulighed for at du sætter DIT personlige præg på udviklingen.

Arbejdstiden er 40 timer om ugen.

Ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der sker indkvartering vakant, for hvilket der sker beskatning.

Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger:
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte uddannelseschef John Plambek på telefon +299 86 76 30 eller e-mail jopl@sanilin.gl.

Ansøgningsfrist er den 29. marts 2017.
Vi forbeholder os ret til at behandle ansøgningerne løbende.

Ansøgning
Ansøgning skal indeholde CV, uddannelsesdokumenter samt andre relevante bilag.

Skriftlig ansøgning med relevante oplysninger sendes til si@sanilin.gl.

Se vores hjemmeside: www.kti.gl

Se også byens hjemmeside: www.qeqqata.gl

Til ansøgere der bor udenfor Grønland og ønsker yderligere information om Grønland se www.naalakkersuit.gl.

Søg stillingen online