Gå til hovedindhold
126

Dette jobopslag er udløbet

Genpopslag - AC Fuldmægtig til Børne- og Familieafdeling i Nuuk / Job nr. 149/17

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret AC´er til Børn og Familieafdelingen i Forvaltning for Børn, Familie og Skole, med tiltrædelse snarest.

Afdelingen for Børn og Familie dækker et bredt spektrum af det sociale område i Kommuneqarfik Sermersooq. Overordnet set er afdelingen delt i to områder; myndighedsdelen, herunder Børn- og familieafdelingen (BFA) og socialvagten. Myndighedsafdelingen varetager barnets og borgerens tarv ved at henvise til rette hjælpeforanstaltning, når der er behov for det. Foranstaltningsområdet dækker bl.a. Børne- og Familie Centeret (BFC), krisecenteret, Tidlig indsats og Ungerådgiverne. Målgruppen for afdelingerne er primært børn og unge, samt familier med børn.

Der er mange spændende udviklingsmuligheder i afdelingen i form af nye tiltag og effektivisering af eksisterende indsatser. Som AC fuldmægtig i afdelingen, vil du være en væsentlig del af alle faser i den kontinuerlige udvikling af indsatserne på Børne- og Familieområdet.
Derudover er der rig mulighed for at udleve dine kommunikative evner, idet formidling omkring vores indsatser til mange forskellige interessenter også er en væsentlig del af stillingen.

Stillingen er en fuldtidsstilling, og refererer til fagchefen for Børn og Familieafdelingen i Forvaltningen for Børn, Familie og Skole.

Du kan finde flere oplysninger om os på: [opdateret link til afdelingen / Institutionen / Forvaltningen fra Sermersooq.gl]

Stillingens indhold:
Vi søger en stabil og selvstændig Fuldmægtig/AC´er til at indgå i administration og udvikling af Børn- og Familie afdelingen. Du vil komme til at varetage en række alsidige opgaver, herunder:

 • Ansvarlig for projektbeskrivelser og implementering af nye indsatser
 • Indsamling af data fra afdelingerne under Børn og Familie
 • Formidling/kommunikation til mange forskellige målgrupper og samarbejdspartnere.
 • Udarbejde retningslinjer, årsrapporter, notater m.v.
 • Bidrage konstruktivt til udvikling af området
 • Fundraising
 • Evaluering af projekter/indsatser
 • Servicering af fagchefen
 • Ad hoc opgaver

Opgaverne løses i tæt samarbejde med Børn og Familieafdelingens fagchef og øvrige medarbejdere samt andre relevante samarbejdspartnere.

Forventninger til ansøgere:

 • Akademisk, kommunikativ, projektrelateret eller anden relevant uddannelse
 • Erfaring med arbejde i en politisk styret organisation
 • Erfaring med projektarbejde, herunder processtyring
 • Erfaring med at målrette information til bestemte interessenter
 • Erfaring med evaluering
 • Gode samarbejdsevner
 • Gode IT kundskaber

Vi lægger desuden vægt på:

 • Er stabil, kvalitetsbevidst og med sans for detaljer
 • Formår at omsætte data til overskuelig information
 • Kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftlig som mundtligt
 • Arbejder selvstændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret
 • Udviser fleksibilitet og omstillingsparathed i forhold til arbejdsopgaver og løbende justeringer i arbejdsfordeling
 • Evner at arbejde fokuseret og struktureret i en hektisk hverdag
 • Er robust og udviser initiativ, overskud og handlekraft
 • Bidrager aktivt til løbende at udvikle og forbedre vores opgaveløsning
 • Har sans for økonomi
 • Dobbeltsprogede ansøgere (grl/dk) foretrækkes. Engelskkundskaber er ligeledes et plus.

Vi tilbyder:
Et udfordrende job med muligheder for selv at præge indholdet og få et stort selvstændigt ansvar i en organisation i udvikling og forandring. Vi lægger vægt på en solid indkøring til både job og arbejdsplads og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Børneattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget en tilfredsstillende børneattest fra Rigspolitiet.

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffeattest fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med job nr. 149/17, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Ansøgningsfrist: 29. marts 2017
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Tina Dam Rasmsussen
Telefon: +299 367331
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning