Gå til hovedindhold
128

Dette jobopslag er udløbet

Jurist søges til Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi

Departementet søger en dygtig jurist til stabsfunktionen. Stillingen søges besat pr. 1. maj 2017 eller snarest muligt derefter.

Om Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi
Departementet er en del af Grønlands Selvstyres centraladministration og varetager myndighedsopgaver inden for områder som erhvervs- og arbejdsmarkedsforhold, erhvervsfremme, turisme, energi, handel og forsyning samt markedsføring af Grønland. Forbruger- og Konkurrencestyrelsen samt energivirksomheden Nukissiorfiit er en del af departementets ressortområde.

Om stillingen
Du bliver placeret i stabsfunktionen under departementschefen. Dine nærmeste kollegaer bliver de tre øvrige jurister, som vil være gode sparingsparter.  Det daglige arbejde er præget af en kort afstand til både politikere og det omgivende samfund. Du skal derfor være indstillet på en hverdag, hvor der skal handles og tænkes hurtigt. Du skal dog også være klar til at sætte dig ned og skrive lovforslag, hvor der skal tænkes over detaljerne. Der er en uformel tone og stemning i departementet og initiativer bliver værdsat og understøttet.

Om stabsfunktionen:
Stabsfunktionen varetager i samarbejde med departementets 3 fagafdelinger udfærdigelse af lovforslag, anordninger af statslig lovgivning og den administrative implementering af love og regler. Stabsfunktionen varetager desuden juridisk rådgivning og opgaveløsning for alle afdelinger i departementet og herunder rådgivning og sparring med den øverste ledelse i departementet. Et særligt område er deltagelse i forhandling af socioøkonomiske aftaler i forbindelse med større råstof- og industriprojekter.

Stabsfunktionen har en central rolle ved forberedelse af overtagelse af sagsområder fra staten. For tiden forberedes en overtagelse af Arbejdsmiljøområdet pr. 1. januar 2018 og det er besluttet at indlede det forberedende arbejde for en overtagelse af Udlændingeområdet.

Stabsfunktionen varetager kontakt til, og deltager i samarbejde med danske myndigheder, herunder Udenrigsministeriet, Erhvervsministeriet, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Finanstilsynet, Justitsministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Arbejdstilsynet.

Stabsfunktionen er kontaktpunkt for en række internationale konventioner og organisationer såsom IAEA, ILO, Kimberley Processen, EITI osv.

Afdelingen referer fagligt til departementschefen og i administrative forhold til afdelingschefen for Økonomi og Energi.

Ønsker til kvalifikationer og kompetencer:
-   Er uddannet jurist (cand. jur.) med solide faglige evner
-   Har erfaring og forståelse for arbejdet i en politisk styret organisation
-   Kan lide at favne fagligt bredt, og er hurtig til at forstå nye problemstillinger
-   Er god til at kommunikere, både mundtligt og skriftligt
-   Har gode engelskkundskaber
-   Er god til at arbejde projektorienteret og selvstændigt
-   Udviser en stærk ansvarsfølelse for løsning af opgaverne
-   Har kendskab til grønlandske forhold, eller har lyst og mod på at sætte dig ind i disse. Du skal være indstillet på en vis rejseaktivitet.

Yderligere oplysninger kan fås ved chefkonsulent Jens Hesseldahl på jhes@nanoq.gl samt telefon (+299) 34 56 98. Bemærk at der er 4 timers tidsforskel mellem Grønland og Danmark.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og relevant forhandlingsberettiget organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af eksamensbeviser m.v. fremsendes tydeligt mærket med:

    ”Stillingsopslag jurist”,

enten via linket www.naalakkersuisut.gl eller med post til:

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi
Imaneq 1A 301
Postboks 1601
3900 Nuuk


Ansøgningen skal være departementet i hænde senest den 28. marts 2017.

Stillingen er placeret i Nuuk, som er Grønlands hovedstad. Byen byder på mange muligheder, som kulturhus, biograf, svømmehal, cafeer og diverse foreninger. Naturen indbyder til fritidsaktiviteter for den aktive.

Søg stillingen online