Gå til hovedindhold
122

Dette jobopslag er udløbet

1 Sundhedsassistent til Patienthotellet i Nuuk

Patienthotellet på Dronning Ingrids Hospital søger 1 Sundhedsassistent til tiltrædelse 1. Maj 2017 eller hurtigere efter aftale.

Kan du bevare overblikket i en travl hverdag og er omstillingsparat og trives i en hverdag med udfordringer og forandring så er du den vi søger.

Afdelingen har 70 sengepladser til kirurgiske og medicinske patienter, samt 15 værelser til gravide fra kysten. Patienthotellet er beregnet til selvhjulpne patienter fra hele Grønland, der indlægges til ambulante undersøgelser, fødsel og/eller dagkirurgiske indgreb.

Patienthotellet er en dynamisk afdeling hvor dagene ikke er ens.  Vi har patienter fra alle specialer og samarbejder med alle afdelinger på DIH.

Afdelingen er en velfungerende enhed med 8 ansatte inklusiv afdelingssygeplejerske og tolk.

Dagen tilrettelægges sammen med Sygeplejersken og de andre i gruppen, hvor der er mange selvstændige arbejdsopgaver som SSA vil være ansvarlig for. Tingene kan hurtigt ændre sig. Derfor er det godt at man er logistisk, omstillingsparat, fleksibel, imødekommende og tålmodig.

Der skal forventes vagter på hverdage og selvstændige weekendvagter.

Vi tilbyder:

 • En arbejdsplads med fokus på service og kvalitet i pleje og behandling, i et tværfagligt samarbejde som du selv er med til at præge.
 • Gode kolleger med bred og forskellig erfaringsbaggrund.
 • Et aktivt og samarbejdsorienteret miljø.
 • Logistisk arbejde.
 • God oplæring.

Vi lægger vægt på:

 • Selvstændighed.
 • Udviklingsparathed.
 • service.
 • Åbenhed overfor mennesker i forskellige livssituationer.
 • Kommunikation og højt informationsniveau.

Vi forventer en Sundhedsassistent med;

 • Generel erfaring.
 • Fleksibilitet.
 • Ansvarsbevidsthed og selvstændighed.
 • Engageret
 • Logistisk forståelse

Stillingen kan eventuelt kunne tilbydes som deltidsstilling.

Stillingen er med vagter på hverdage fra kl. 13.00-21.00 og weekendvagter fra kl. 11.00-19.00 

LØN- OG ANSÆTTELSESFORHOLD:
Stillingen aflønnes i henhold til overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sundhedsassistentit Peqatigiiffiat for sundhedsassistenter i Grønland.

Til fastansatte ydes et rekrutterings- og fastholdelsestillæg hvis størrelse afhænger af anciennitet og ansættelsesbrøk.

REJSE- OG BOLIGFORHOLD:
Ved fastansættelse ydes fri tiltrædelsesrejse og bohaveflytning for den ansatte og dennes ægtefælle eller dermed ligestillede samt hjemmeboende børn under 18 år fra bopælen i norden til bopælen i Grønland, og efter tre års ansættelse fri fratrædelsesrejse og bohaveflytning retur.

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

For fastansatte indbetaler arbejdsgiver hver måned til en feriefond, fra hvilken man efter to års ansættelse kan søge støtte til ferierejse for sig selv og familien.

STATSBORGERSKAB
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at der skal søges arbejdes-og opholds tilladelse. Ansøgning kan ske på følgende link https://www.nyidanmark.dk/da-dk/spoergsmaal_og_svar/generelt/ophold_groenland_og_faeroeerne.htm


ANSØGNING
Bolig- reference og oplysningsskema, MRSA erklæring samt ansøgning om grønlandsk autorisation i udfyldt stand. Skemaerne der kan hentes direkte fra http://peqqik.gl/Footerpages/Uddannelse/Ansaettelse_i_sundhedsvaesenet.aspx?sc_lang=da-DK, bedes tilsendt til PERSONALE@PEQQIK.GL

Ansøgningsfrist: 27. marts 2017

KONTAKT
Information om stillingen kan indhentes ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Lulu Holm Nielsen på +299 34 48 91 eller på e-mail: LUHN@PEQQIK.GL  

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan fås ved henvendelse til personalekonsulent Aqqaluk Jørgensen på tlf. +299 34 42 14 eller på mail AQQJ@PEQQIK.GL