Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

Er du vores nye Projektleder på Hovedkontoret i Nuuk

Nukissiorfiits Projektkontor søger en kvalificeret projektleder, som kan arbejde i et tværgående felt mellem økonomi, jura, teknik og ledelse.

Nukissiorfiit har betydelige anlægsprojekter, der skal sikre en løbende opdatering/udskiftning af vores anlæg, herunder sikre en høj grad af forsyningssikkerhed i hele landet. Anlægsprojekterne varierer fra ledningsnet for el, vand og varme, kraftvarmeværker, vandkraftværker og vandværker og omfatter både renovering såvel som nybygning og byggemodning. Projekterne skal desuden koordineres i forhold til et tværoffentligt og samfundsøkonomisk perspektiv. 

Vi søger en kollega der har:

  • En videregående tekniskuddannelse, gerne ingeniør eller lign.
  • En projektlederuddannelse/-certificering
  • Teknisk forståelse og projektledererfaring
  • Sans for økonomistyring
  • Gode kommunikations- og formidlingsegenskaber
  • Gode koordineringsevner og kan bevare et overblik

Det vil være en fordel, at du har kendskab til AP95, byggejura, rådgiverstyring og generel erfaring med forsyningsanlæg.

Du vil blive ansæt i projektkontoret under projektchefen. Du vil i projektsammenhæng referere til en styregruppeformand, som ofte vil være den lokale distriktschef (fordelt på fem større byer på kysten). Du skal dagligt håndtere og lede projektgrupper, med medarbejdere fordelt i hele Grønland. Herunder sørger for udfærdigelse af de nødvendige tilrettelæggelser og beslutningsgrundlag i projekterne.

Vi kan tilbyde

  • En arbejdsplads præget af professionalisme og en engageret virksomhedskultur.
  • Et spændende job, med høj grad af egenkontrol og medbestemmelse samt mulighed for at på virke den daglige opgaveløsning.
  • Et dynamisk arbejdsmiljø, hvor du får mulighed for at udvikle dig personligt og fagligt.
  • Et godt fællesskab hvor vi har fokus på arbejdsglæde.

Ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til tiltrædelsesrejse og bohaveflytning, sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og pågældende forhandlings-berettigede organisation.

Der bliver ikke anvist personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har anvist personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret bibeholdes retten til personaleboligen. Tiltrædelses-/frirejse og bohaveflytning for hele husstanden afholdes af virksomheden, såvel som fratrædelses-/frirejse og bohaveflytning.

Nærmere oplysninger vedr. stillingens indhold stiles til projektchef Ole Ziemer på mail: olzi@nukissiorfiit.gl eller på tlf.: (+299) 34 95 80/ (+299) 55 88 80. Spørgsmål af mere generel karakter kan stiles til HR-afdelingen på mail: HR@nukissiorfiit.gl eller på tlf.: (+299) 34 95 00 

Ansøgning bilagt oplysning om uddannelse, tidligere beskæftigelse, kopi af relevante eksamensbeviser m.v. sendes til HR@nukissiorfiit.gl, så den er os i hænde senest Torsdag 23. marts 2017

Venligst oplyst hvor du har set stillingsopslaget.

For mere information om Nukissiorfiit, klik ind på www.nukissiorfiit.gl