Gå til hovedindhold
134

Dette jobopslag er udløbet

Ledende kollegieinspektør søges til Campus Kujalleq fra 01-05-2017, eller efter aftale

Studerende der starter på Campus Kujalleq er omkring 15-16 år. I det daglige har de behov for nære og bestemte voksne i form af kollegieinspektører, kollegieassistenter og undervisere. Studerende under 18 år bor på mad-kollegierne, mens studerende over 18 år bor i andre kollegier.

Campus Kujalleq har ca. 35 - 40 kollegiebygninger som bebos af ca. 250 studerende der er beliggende omkring Uddannelsesskolerne

Ledende kollegieinspektøren kommer til at samarbejde tæt med kollegieinspektører, pedeller, pedelmedhjælpere, samt øvrige personale.

Ledende kollegieinspektør skal varetage særlige fortrolige arbejdsopgaver i samarbejde med det øvrige kollegiepersonale med reference til ledelsen.

Ønsker til ansøgeren:
-   Ren straffeattest, ren børneattest
-   Åben og positiv rollemodel.
-   Har relevant uddannelse og godt kendskab til pædagogik og ejendomsvedligeholdelse.
-   Er engageret uanset opgavens karakter, administrativt flair, fleksibel, serviceorienteret og kan arbejde selvstændigt, samt i fælleskab og bevare overblikket i hektiske perioder.
-   Har kørekort.
-   Stabil, ansvarsbevidst og har lysten til at være en del af de unges daglige liv.
-   Samarbejdsvillig og er i stand til at aktivere unge mennesker. Har erfaring med ledelsen, ledelse og organisation af kollegieområdet.
-   Dobbeltsproget og har kendskab til det grønlandske forhold.

Nogle konkrete arbejdsopgaver:
-   Daglig inspektør inden for hele kollegieområdet i samarbejde med ledelsen.
-   Orientering til forældre/studievejledere/kontaktundervisere i kollegierne for studerende u/18 år.
-   Bidrage til kontakt mellem de studerende i godt socialt klima og positiv fritid.
-   Medvirkning til løsning af konflikter eller problemer i kollegierne i samarbejde med kollegie personale.
-   Planlægning og deltage i kollegievagt- og bagvagtordning uden for skolens almindelige åbningstid.
-   Iværksætning af aktiviteter for/med kollegiebeboerne.
-   Styring og medansvarlig for studerendes indkvartering ved ankomst eller afrejse samt ved omflytning jfr. retningslinjerne.
-   Medansvarlig for ind- og udvendig vedligeholdelse samt rengøring af kollegiebygningerne.
-   Styring af kollegieadministrations samt IT-systemer
-   Faktura-godkendelser
-   Medvirkning til styring af indkøb af inventar samt lager for kollegiemøblerne.
-   Samtaler med elever efter behov/ønske.

Ansættelsesvilkår:
-   40 timers arbejdsuge.
-   Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overensstemmelse mellem Grønlands Selvstyre og vedkommendes fagforening.
-   Der kan til stillingen anvises bolig jfr. gældende regler.

Er du interesseret, kan du kontakte følgende:     
Forstander Henrik Ebbe Nielsen, tlf.nr. 64 23 99  eller e-mail hn@cak.gl.

Send ansøgningen og CV mærket ”Ledende kollegieinspektør” til:

Campus Kujalleq,
Vestervej B 1266,
Box 516,
3920 Qaqortoq.

E-mail: cak@cak.glsenest den 21. Marts 2017.

Søg stillingen online