Gå til hovedindhold
133

Dette jobopslag er udløbet

Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu/Grønlands Nationalmuseum og Arkiv (NKA) søger Arkivar

Grønlands Nationalmuseum og Arkiv søger en arkivar med tiltrædelse pr.1.april 2017

Arkivarens vigtigste arbejdsområder vil dels være myndighedsvendt arbejde med offentlige myndigheders journal- og arkivpraksis samt aflevering og sagsfremfinding, dels kulturhistorisk borger- og forskerservice, forskning og formidling.

Opgaverne består bl.a. i
-    Rådgivning og vejledning af offentlige myndigheder i arkivspørgsmål, bl.a. ved udførelse af tilsyn hos de offentlige myndigheder i hele Grønland og besvarelse af løbende henvendelser om arkivspørgsmål.
-    Sagsfremfinding og vejledning i arkivbrug for brugere herunder både myndigheder og enkeltpersoner.
-    Besvare skriftlige forespørgsler om arkivets samlinger og generelle virksomhed.
-    Udføre forskning, fortrinsvis baseret på arkivets samlinger.
-    Bistå arkivlederen i koordineringen af det daglige arbejde der udføres af registratorer og studentermedhjælpere samt i div. løbende projekter.
-    Bidrage fagligt til NKA’s samlede arbejde omkring forskning og formidling i institutionens fælles fagudvalg og løbende projekter.

Vi forventer at
-    Du har en kandidatgrad i historie eller et beslægtet fagområde og bred indsigt i Grønlands historie og samfundsforhold
-    Har en arkivfaglig baggrund eller væsentlig erfaring med arkivarbejde – gerne fra det grønlandske arkivvæsen
-    Har erfaring med digital formidling
-    Kan arbejde selvstændigt og målrettet – ofte med flere sideløbende opgaver
-    Behersker grønlandsk og dansk i tale og skrift
-    Er rutineret bruger af Office-programmer

Vi ønsker yderligere at
-    Du behersker engelsk på almindeligt fremmedsprogsbrugerniveau i skrift og tale
-    Er åben for at lære nyt – både arkivfagligt, historiefagligt og IT-teknisk i takt med de skiftende krav til arkivets arbejdsområder
-    At du brænder for at være med til at bevare og formidle Grønlands historie til det omgivende samfund.

Vi tilbyder
-    En lille, men spændende arbejdsplads med mulighed for faglig udvikling for den enkelte medarbejder
-    Selvstændige arbejdsområder men ofte i samarbejde med kolleger på tværs af museum og arkiv og fagområder
-    Mange opgaver, men tid til fordybelse når det kræves
-    Gode fysiske rammer og kolleger

Vi tilbyder ikke personalebolig

Ansøgningen skal være i hænde senest 15. marts 2017.

Søg stillingen online