Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

Lektor/adjunkt eller adjunkt med ph.d.-forløb afdeling for sociale forhold

Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik, søger en lektor/adjunkt/adjunkt med ph.d.-forløb i socialvidenskab med henblik på undervisning og forskning på Socialrådgiveruddannelsen.

Stillingen er ledig til besættelse 1. juni 2017.

Afdeling for Sociale Forhold har for øjeblikket ca. 60 studerende, og optager ca. 20 nye studerende hvert år. Derudover har afdelingen en kursusafdeling som varetager decentral socialrådgiver-uddannelse samt rådgivningsassistentuddannelsen. Socialrådgiveruddannelsen har 6 fastansatte undervisere, inklusiv en faglig afdelingsleder.

På socialrådgiveruddannelse undervises der i følgende fagområder på det sociale felt:
-    Børn og unge
-    Udsatte familier
-    Marginalisering
-    Handicap
-    Arbejdsmarkedsvilkår
-    Tværfagligt samarbejde
-    Sociallovgivning, forvaltningslov og sagsbehandlingslov m.v.

Stillingen indebærer en forpligtelse til undervisning, vejledning, forskning og medvirken til faglig udvikling af fagområderne. 

Ansøgere til stillingen som adjunkt eller lektor skal have en relevant universitetsuddannelse og kunne dokumentere forsknings- og undervisningsmæssige kvalifikationer. Der vil være mulighed for at tiltræde stillingen som adjunkt med et sideløbende ph.d.- forløb.

Alle ansøgere forventes at være i besiddelse af et godt kendskab til aktuelle samfundsvidenskabelige problemstillinger i Grønland eller øvrige Arktiske egen.

Der vil ved bedømmelsen blive lagt vægt på følgende kvalifikationer:
-    Socialrådgiveruddannelse med videreuddannelse
-    Cand.Soc. eller tilsvarende
-    Relevant ph.d. grad for adjunkt- eller lektoransøgere
-    Undervisningserfaring
-    Videnskabelige kvalifikationer

Ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, kan undervisningen foregå på dansk/nordisk, engelsk eller grønlandsk.

Ansøgningen
Ansøgere skal klart angive om der søges en stilling som lektor, adjunkt eller adjunkt med ph.d.-forløb.

Ansøgningen skal ud over selve ansøgningsbrevet indeholde følgende:

    Bilag 1: Curriculum Vitae
    Bilag 2: Dokumentation for eksaminer herunder ph.d.-bevis
    Bilag 3: Kontaktoplysninger på personer hvorfra, der kan hentes reference

    Bilag 4: Fuldstændig og nummereret publikationsliste. Vedlagte værker (jfr. Bilag 8) markeres med * i publikationslisten

    Bilag 5: Kort beskrivelse af hidtidig forskning samt en skitse til fremtidige forskning
                 Ansøgere der ønsker at søges stillingen som adjunkt med ph.d.-forløb skal opfylde kriterierne i retningslinjer for indskrivning som ph.d.-studerende:
                 http://www.uni.gl/media/1538536/faelles-phd-retningslinjer-ilisimatusarfik-til-godkendelse-i-ar-2016-v-19-april-2.pdf

    Bilag 6: Dokumentation for undervisningskvalifikationer (kursusplaner, tilrettelæggelse af undervisning, undervisningsmateriale samt eventuel port folie og bevis for adjunkt pædagogikum)

    Bilag 7: Dokumentation for forskningsformidling

    Bilag 8: Op til tre publikationer. Ansøger udvælger højst tre publikationer som er særligt relevante for bedømmelsen

Bedømmelse og ansættelsesprocedure
Til bedømmelse af de indkomne ansøgninger nedsættes et fagkyndigt bedømmelsesudvalg efter gældende regler. Ansøgerne vil efter ansøgningsfristens udløb blive orienteret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget. Udvalget behandler de indkomne ansøgninger og afgiver indstilling til institutlederen. 

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. 

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til fg. Institutleder Tine Pars, telefon: +299 38 56 02, e-mail: tipa@uni.gl.

Ansøgningen skal mærkes ”Stilling Adjunkt/lektor” og sendes med bilag, inklusiv de valgte publikationer i tre eksemplarer, til:

Ilisimatusarfik
Postboks 1061
3900 Nuuk
Grønland


Ansøgningen skal være Ilisimatusarfik i hænde senest d. 31/3-2017

 

Søg stillingen online