Gå til hovedindhold
129

Dette jobopslag er udløbet

Kontorchef til Infrastrukturafdelingen

Teaser
En stilling som kontorchef i Infrastrukturafdelingen er ledig til besættelse.
 
Der er tale om en stilling i feltet mellem ledelse af medarbejdere og ledelse af processer og udmøntning i en kompleks organisation, der nyder offentlighedens bevågenhed.
 
Afdelingen for Infrastruktur søger kontorchef med ledelseskompetencer, forståelse for fagområderne og evnen til at lede på tværs af et meget bredt opgavefelt.
 
Dato for tiltrædelse
1. april 2017 eller efter aftale
 
Stillingsbeskrivelse
Afdelingen for Infrastruktur henhører under Naalakkersuisoq for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boligers ressortområde, og udgør én af fem afdelinger i Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger.
 
Infrastrukturafdelingen varetager planlægningen, koordineringen og opgaveløsningen indenfor alt ”til lands, til vands og i luften”, og er således ansvarlig for områderne søfart, luftfart, lufthavne, havne, teleområdet og land- og søtransport.
 
Vi er en lille afdeling, der favner en bred opgaveportefølje og betjener et meget stort land, hvor bosætningsmønstret er spredt.
 
Infrastrukturafdelingen nyder offentlighedens og mediernes interesse. De løsninger, vi bidrager til, har stor betydning for hele befolkningens hverdag og har afgørende betydning for realiseringen af landets fulde vækstpotentiale.
 
Vi leder med lys og lygte efter en kontorchef, der sammen med afdelingens medarbejdere, afdelingschefen og departementets øvrige ledelse vil medvirke til at styrke det tværgående arbejde og bidrage til realisering af det synergipotentiale, der findes på tværs af infrastrukturområderne.
 
Evner du tage ordet og reducere overordnede politiske visioner til konkrete målsætninger, og har du forståelse for den politiske organisations rammevilkår?
 
Kan du omsætte tillid til en ressource, hvor selvstændige og kompetente medarbejdere oplever ejerskab og ansvar, mens din rolle vil være at skabe koblingen til den strategiske fortælling og de tværgående processer?
 
Forstår du at lede på rammer fremfor indhold og skabe synlighed om dine og dine medarbejderes resultater?
 
Og kan du sammen med dine medarbejdere tilvejebringe og kvalificere et godt og solidt grundlag, hvorpå afdelingschefen kan rådgive politiske beslutningstagere og departementschefen?
 
Så er det med stor sandsynlighed dig, vi gerne vil have med på holdet som vores nye kollega og kontorchef.
 
Arbejdet foregår i et spændende og fagligt udfordrende miljø, hvor innovation, arbejdsglæde og ansvar går hånd i hånd med ambition, vision og gode resultater, vi kan være stolte af.
 
Der er ikke så langt fra god ide til handling, omgangstonen er god og uformel, og hverdagen er præget af godt humør i en til tider travl dagligdag, Vi er en arbejdsplads med højt til loftet, godt kollegialt fællesskab og respekt for at arbejdsliv og familieliv skal hænge sammen.
 
Det er muligvis dit første lederjob, eller også har du et par års ledelseserfaring. Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, om end vi forudsætter at du har en lang videregående uddannelse bag dig. Du har minimum nogle års erfaring fra politisk ledede organisationer, og den ideelle kandidat har endvidere erfaring fra infrastrukturområdet.
 
Vi lægger stor vægt på at du evner at bringe dine kompetencer i spil, og at du tager ansvar for, at vi sammen lykkes med opgaverne. Du skal evne at se helheder på tværs og bidrage til løsninger, der virker.
 
Som kontorchef er det endvidere vigtigt, at du forstår at bringe hele afdelingens samlede kompetencelandskab i spil og evner at ressourceoptimere og prioritere, når opgavernes omfang til tider overstiger de forhåndenværende ressourcer. Besidder du et roligt overblik med sans for det vigtige, har du et rigtig godt udgangspunkt.
 
Vi glæder os til at høre fra dig, og stiller os gerne til rådighed med viden om at arbejde for regeringen i Grønland, om infrastrukturafdelingens opgaver og vores gode arbejdsplads.
 
Du kan få inspiration til og viden om at arbejde ved Grønlands Selvstyre på www.naalakkersuisut.gl.
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
 
Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.
 
Er du interesseret?
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Andreas Østbirk: aost@nanoq.gl, tlf. 483166.
 
Ansøgning
Ansøgningen skal være Departementet i hænde senest den 10. marts 2017.

Ansøgningen vedlægges CV, dokumentation fra tidligere ansættelsesforhold og eksamenspapirer.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 11 og 12.

Søg stillingen online