Gå til hovedindhold
133

Dette jobopslag er udløbet

Afdelingschef søges til Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi søger en afdelingschef til Økonomi- og Energiafdelingen. Stillingen søges besat pr. 1. april 2017 eller efter anden aftale.

Afdelingen er pt. normeret til 5 AC-fuldmægtige, 1 sprogkonsulent, 2 sekretærer og 2 kontorfuldmægtige. Økonomi- og Energiafdelingen varetager departementets administration og økonomistyring samt ministerbetjening samt departementets energipolitiske opgaver og kontakten til Nukissiorfiit. Afdelingen bistår desuden departementets øvrige afdelinger med udarbejdelse af ad hoc analyser.

Stillingen som afdelingschef stiller store krav til at have overblik – både på kort og på langt sigt. Derudover vil sparring med departementets øvrige afdelinger samt koordinering med Nukissiorfiit og Forbruger- og Konkurrencestyrelsen være en del af dagligdagen.

Ønsker til kvalifikationer og kompetencer:

  • Erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation
  • Ledelseserfaring
  • Erfaring med arbejde med administrative processer, herunder økonomi og jura
  • Kendskab til grønlandske samfunds- og erhvervsforhold
  • Viden om områderne energi, erhverv og arbejdsmarked
  • Evner for at arbejde projektorienteret og koordinerende
  • En relevant videregående uddannelse

Gode forudsætninger for at kommunikere både skriftligt og mundtligt

Der kan til tider forventes at være rejseaktivitet forbundet med stillingen. Dobbeltsprogethed (grønlandsk/dansk) foruden gode fremmedsprogskundskaber er en fordel, men intet krav.

Yderligere oplysninger kan fås ved departementschef Jørn Skov Nielsen på jsn@nanoq.gl samt telefon (+299) 34 56 34.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er klassificeret svarende til lønramme 38 med særligt tillæg på kr. 52.250, samt yderligere særligt tillæg på kr. 75.460, begge i årligt grundbeløb. (1991-niveau).

Der kan ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor der ikke i forvejen oppebæres tjenestemandsstatus.

For ansøgere som allerede er ansat som tjenestemænd, vil ansættelse kunne finde sted som tjenestemand. Ansættelse vil ske i henhold til Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og Kommunernes tjenestemænd i Grønland.

Løn-og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejser samt bohaveflytning sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen, men i det omfang en ansøger allerede har personalebolig kan denne bibeholdes. En sådan overført personalebolig skal fraflyttes ved fratræden efter de almindelige regler herom.

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af eksamensbeviser m.v. fremsendes via linket eller alternativt tydeligt mærket med STILLINGSOPSLAG afdelingschef, til:

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi
Imaneq 1A 301
Postboks 1601
3900 Nuuk

Ansøgningen skal være departementet i hænde senest fredag den 24. februar 2017.

Stillingen er placeret i Nuuk, som er Grønlands hovedstad. Byen byder på mange muligheder, som kulturhus, international biograf, svømmehal, cafeer og diverse foreninger. Naturen omkring Nuuk tilbyder derudover både skibakke og golfbane af anerkendte standarder, samt muligheder for kajak, sejlads, vandring og en lang række øvrige fritidsaktiviteter for den aktive.

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi har som hovedopgave at sikre Naalakkersuisut et solidt beslutningsgrundlag i udviklingen og formuleringen af en fleksibel og sammenhængende arbejdsmarkeds- og erhvervspolitik, der afspejler det omgivne samfund behov og interesser samt en energipolitik i overensstemmelse med de politiske målsætninger om udvikling af energisektoren. Der er kort afstand til både politikere og det omgivende samfund, hvilket afspejler sig i det daglige arbejde, der til tider kan være hektisk.