Gå til hovedindhold
142

Dette jobopslag er udløbet

Handicapsagsbehandler til Tasiilaq / Job nr. 88/17

Kommuneqarfik Sermersooq, Velfærdsforvaltningen, Tasiilaq søger en sagsbehandler til handicapafdelingen til ansættelse 1.4.17 efter nærmere aftale. Stillingen er fysisk placeret i Kommunekontoret, B1200, Tasiilaq.

Om handicapafdelingen:

Handicapafdelingen er en afdeling under velfærdsforvaltningen, og er normeret til en medarbejder. Der er p.t. ca. 70 borgere omfattet under handicaplovgivningen. Disse 70 borgere er både børn og voksne, som har fysiske eller psykiske handicaps. Det vil være ønskeligt, at ansøger har erfaring inden for arbejdet med handicappede børn og voksne.  Man vil indgå i et team af andre sagsbehandlere fra andre afdelinger, hvorved der ville kunne forventes sparring i det faglige miljø.

Arbejdsopgaver:

-          Sagsbehandling inden for handicapområdet.
-          Generelt råd og vejledning til handicappede voksne og familier med handicappede børn.
-          Udarbejde oplæg til Velfærdsudvalget, visitationsgruppen, terapeutteamet og andre relevante udvalg.
-          Vurdere behov for hjælpeforanstaltninger til handicappede borgere.
-          Samtaler med handicappede borgere.
-          Samarbejde tværfagligt med interne og eksterne samarbejdspartnere, f.eks. sygehus, ældrekollektiv, boenheder, støttepersoner  handicapinstitutioner både i Grønland og Danmark.

Vi forventer, at du:

-          Har en socialrådgiveruddannelse, pædagoguddannelse, sygeplejerskeuddannelse eller en anden social eller sundhedsfaglig uddannelse.
-          Er i stand til at arbejde målrettet og struktureret.
-          Er i besiddelse af gode administrative og faglige kvalifikationer.
-          Behersker almindelig brug af computer, og kan journalisere digitalt, oplæring i kommunens EDB system vil finde sted.
-          Helst er grønlandsksproget. Dette er dog ikke noget krav.

Vi tilbyder dig:
Et udfordrende arbejde med stor mulighed for indflydelse på egne opgaver. En god og åben arbejdsplads med mange bolde i luften på en gang, men samtidig en stor vilje til at hjælpe hinanden på tværs af faggrupper. Der arbejdes på at give mulighed for deltagelse i diverse kurser og seminarer i forbindelse med handicaparbejde i Grønland.

Nærmeste overordnede og daglige leder er ledende fagkonsulent i Tasiilaq, og derudover er der et stort samarbejde med kollegaer i Nuuk, hvor også den øverste ledelse sidder.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Stillingen er omfattet af særligt attraktive ansættelsesvilkår gældende for bestemte stillingskategorier og fagområder uden for Nuuk og foreløbigt i en periode på 3 år fra 1/1 2017 - 31/12 2019.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl  

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 88/17, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb. 

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

Ansøgningsfrist: 28. februar 2017
Tiltrædelse: Efter aftale, eller 1. april 2017
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Tasiilaq
Yderligere oplysninger fås hos: Kurt R. Pedersen
Telefon: +299 36 77 66
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl