Gå til hovedindhold
142

Dette jobopslag er udløbet

Departement for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke søger en tolk

Departement for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke søger en tolk til Ledelsessekretariatet. Ledelsessekretariatet består af ministersekretær, direktionssekretær og til tider en elev.

Departementet varetager den overordnede strategiske planlægning, koordinering og udvikling på områderne uddannelse, kultur, forskning og kirke. Opgaverne spænder over en række fagområder, hvorfor departementet har en stor kontaktflade til andre departementer, underliggende institutioner, faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner mv.

Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke er en mangfoldig arbejdsplads med et uformelt og åbent arbejdsmiljø, korte kommandoveje og engagerede medarbejdere. Vi er knap 50 kollegaer, der sætter en ære i at holde et højt fagligt niveau og skabe et godt socialt miljø.

Vi kan tilbyde dig:
-   En arbejdsplads, hvor selvstændighed og beslutningskompetence vægtes højt
-   Et job i en afdeling med engagerede kolleger
-   Et job, hvor der er åbenhed og respekt for den enkelte medarbejders kompetencer
 
Dine fremtidige arbejdsopgaver vil bl.a. være:
-   Tolkning og oversættelse
-   Korrekturlæsning og kvalitetssikring
-   Simultantolkning ved mindre møder
-   Medvirke til øvrige opgaveløsning i ledelsessekretariatet
 
Vi ønsker, at du har følgende kvalifikationer:
-   Uddannet som tolk, gerne professionsbachelor i oversættelse og tolkning
-   Har kendskab til terminologi indenfor uddannelse og kultur
-   Selvstændig, udviklingsorienteret og målrettet
-   Flair for koordination – også i pressede situationer
-   Gerne erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation
-   Flair for IT
 
Stillingen vil have et tæt samarbejde med Selvstyrets centrale tolkefunktion i forhold til det tolkefaglige. Tolkearbejdet skal udføres inden for rammerne af Selvstyrets digitale oversættelsessystem og vilkår for brug af dette.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Tiltrædelsesdato er den 1. april 2017 eller efter nærmere aftale.

Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte: Ledelsessekretær Adolfine Christensen, på tlf. (+299) 34 57 11, e-mail: adch@nanoq.gl eller Departementschef Lone Nukaaraq Møller, på tlf. (+299) 34 56 20 e-mail: lnm@nanoq.gl.

Sidste ansøgningsfrist 6. marts 2017.

Søg stillingen online