Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

Teknikimik Ilinniarfik/Sisimiut søger faglærer til VVS-uddannelsen

Er du en VVS-tekniker eller installatør, der er så god til sit fag, at du kan undervise i det på KTI Bygge- og anlæg i Sisimiut? Er du klar til nye udfordringer? Vil du undervise Grønlands kommende vvs energimontør? Så er det DIG vi søger efter. Vi tilbyder et spændende job, med daglige udfordringer.

Om stillingerne:
Med andre ord. hvis du er en dygtig VVS’er med mod på at lære en flok engagerede og interesserede unge og voksne om dit fag, og hvis du er frisk på nye faglige udfordringer og nogle storslåede oplevelser, du ikke kan få andre steder, så har vi alle tiders spændende job til dig.

Måske er du en erfaren tekniker, måske er du relativt nyuddannet. Det vigtige for os – og for eleverne – er, at du er fagligt velfunderet og har både lysten og evnen til at formidle dit fag.

Vi tilbyder:
-    Et spændende job, med mulighed for selvstændigt at udfylde jobbets indhold.
-    Erhvervspædagogisk Kursus, ifald du ikke har gennemført dette.
-    En skole i udvikling med vilje til at gøre en forskel i det grønlandske samfund.
-    Fagligt højt kvalificerede kolleger.

Vi forventer:
-    At du har en relevant VVS-tekniker uddannelse – gerne en VVS installatøruddannelse
-    At du gerne har minimum 2-5 års erhvervserfaring.
-    At du har IT- kompetence på mere end brugerniveau.
-    At du har mod til at indgå i et forpligtigende pædagogisk samarbejde.
-    At du gerne er dobbeltsproget (grønlandsk og dansk).
-    At du er fleksibel og har mod på samarbejde med alle undervisere på skolen.
-    At du taler mindst to af de følgende tre sprog: engelsk, dansk og grønlandsk.

Teknikimik Ilinniarfik, KTI varetager uddannelser indenfor Erhvervsuddannelse (Jern og Metal) i Nuuk, samt (Bygge og Anlæg) Råstof og Gymnasiet i Sisimiut.

Løn og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henholdt til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der sker indkvartering vakant, for hvilket der sker beskatning.

Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte: Uddannelseschef John Plambek tlf.: +299 867600 e-mail: jopl@sanilin.gl eller Inspektør Finn Ommestrup tlf.: +299521290 e-mail: fimo@sanilin.gl.

For yderligere oplysning om stillingen kan findes i vores hjemmeside: www.kti.gl.

Søg stillingen online