Gå til hovedindhold
135

Dette jobopslag er udløbet

Råstofdepartementet søger Geofysiker / Specialkonsulent

Har du lyst til at arbejde i en international præget organisation? Har du interesse for udvikling af råstofområdet i Grønland, markedsføring af olie/gas potentialet, indgå i geologiske/geofysiske projekter og lave database management? Så er et job som geofysiker/specialkonsulent i Afdeling for Geologi i Råstofdepartementet i Nuuk noget for dig.

Tiltrædelse 1. april 2017 eller efter aftale.

Om stillingen
Grønland er en af de få regioner i verden som er udpræget lidt efterforsket. Afdeling for Geologis hovedrolle under Råstofdepartementet er bl.a.:

 (a)   at yde råd og vejledning til grønlandske myndigheder angående geologiske/geofysiske emner relateret til efterforskning og udnyttelse,

 (b)   at udføre geovidenskabelige undersøgelser for at tilvejebringe højkvalitetsdata til understøtning af investeringer i efterforskning af det grønlandske mineral og olie/gas potentiale samt

 (c)   markedsføre det grønlandske mineral- og olie/gas potentiale.

Stillingen har en nøglerolle angående varetagelse af geovidenskabelige olie/gas data, rådgivning om efterforskning af olie/gas i Grønland, markedsføring og strategiplanlægning.

Dine primære arbejdsopgaver vil være:
-   Besvarelse af forespørgsler fra myndigheder relateret til olie/gas efterforskning, samt vurdering af selskabers arbejdsprogrammer.
-   Kontrol med, arkivering og frigivelse af indkomne selskabsdata i databasen Greenland National Petroleum Data Repository (GNPDR) og generering af projekter baseret på de tilgængelige data.
-   Kontrol med, support, arkivering, kompilering, tolkning og frigivelse af indkomne data fra mineral efterforskningsselskaber.
-   Organisere og deltage i internationale markedsføringer/messer.
-   Foretage geofysisk tolkning i forskellige projekter, hovedsageligt relateret til olie/gas data (i PETREL).
-   Tværgående koordinerende opgaver i forbindelse med diverse geologiske/geofysiske projekter.
-   Diverse administrative opgaver, såsom besvarelse af geologiske forespørgsler, udarbejdelse af rapporter og guidelines.  

Din profil

Vi forventer, at du:
-   Er uddannet geofysiker/geolog, gerne med en Ph.D.
-   Har erfaring indenfor olie/gas sektoren, gerne (men ikke nødvendigvis) i forbindelse med myndighedsbehandling.
-   Har kendskab til olie/gas relaterede geofysiske data og har arbejdet med geofysisk tolkning af data.
-   Det vil være en fordel hvis du også har kendskab og erfaring med håndtering og tolkning af geofysiske data relevant for mineralefterforskning inkluderende gravimetriske og magnetiske data.
-   Er udadvendt og engageret.
-   Har gode evner indenfor udviklings- og projektorienteret arbejdstilrettelæggelse.
-   Kan arbejde struktureret, selvstændigt og resultatorienteret.
-   Har gode samarbejds- og formuleringsevner og hurtigt kan sætte dig ind i nye sager.
-   Har gode engelskkundskaber både i skrift og tale, gerne også på dansk.

Det er en fordel, hvis du har kendskab til grønlandsk sprog og kultur. For ansøgere uden for Grønland vil der blive lagt vægt på evne, vilje og lyst til at arbejde og leve under andre kulturelle betingelser end de vante. Det er desuden en fordel, men ikke et krav, at du har erfaring fra en lignende stilling. Det væsentligste er dit gåpåmod, dine faglige evner og evner til koordinering og samarbejde. Nyuddannede vil også kunne komme i betragtning.

Vi tilbyder
Du vil blive del af en dynamisk og proaktiv afdeling hvor der er et godt socialt sammenhold og god mulighed for faglig sparring.

Du vil få:
-   Et spændende, udfordrende og alsidigt job.
-   Gode muligheder for at få indflydelse på din personlige og faglige udvikling.
-   En høj grad af frihed under ansvar.
-   Fleksible arbejdsforhold.

Om rejseaktivitet
Rejseaktivitet i og uden for Grønland må forventes i moderat omfang i forbindelse med bl.a. markedsføring, muligt feltarbejde ved geologisk kortlægning, efteruddannelse og konferencer.

Om os
Vi er ca. 15 medarbejdere i selve Råstofdepartementet. Derudover har Departementet den underliggende enhed Råstofstyrelsen, som blandt andet omfatter Afdeling for Teknik & Tilsyn og Licensafdelingen. Stillingen ligger organisatorisk i Afdeling for Geologi, som består af 1 chefgeolog og 8 geologer. Afdeling for Geologi arbejder tæt sammen med Råstofstyrelsen, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), og andre forsknings- og teknikinstitutter i Grønland og i udlandet.  

Se mere om Departementet på www.naalakkersuisut.gl og om geologi på www.govmin.gl. Vi har hjemme i Nuuk, hvor der er mange muligheder for at gå på jagt, fiske, sejle, vandre, stå på ski og andet friluftsliv. Byens 18.000 indbyggere har mange kulturtilbud med premierebiograf, kulturhus, golfbane, svømmehal m.m. Se mere på www.sermersooq.gl eller www.greenland.com.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og relevant forhandlingsberettiget organisation. Såfremt din profil og geologiske erfaring er dertil, vil der være mulighed for ansættelse som specialkonsulent. Stillingen er tidsbegrænset til 31 december 2018, men med mulighed for forlængelse.

Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Afdelingschef Julie Hollis på telefon +299 58 61 70, e-mail: juho@nanoq.gl eller geolog/specialkonsulent Kristian Grube Jakobsen på telefon +299 34 68 21, e-mail: krgj@nanoq.gl.

Ansøgning
Ansøgningen skal være Råstofdepartementet i hænde senest 1. marts 2017 og sendes til:

GRØNLANDS SELVSTYRE
Råstofdepartementet
Postboks 930, 3900 Nuuk


Telefon: +299 34 68 00
Telefax: +299 32 43 02
E-mail: mmr@nanoq.gl

Ansøgning skal mærkes ’Geofysiker/Geolog til Afdelingen for Geologi’ og indeholde oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse, og skal bilægges kopi af eksamensbeviser, referencer m.v.

Send gerne ansøgninger med e-mail; anvend venligst word- og /eller pdf-format.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 9 og 10 i 2017.

Kort om Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre blev indført d. 21. juni 2009. Selvstyret består af en Centraladministration (CA), med cirka 650 ansatte fordelt på 9 departementer samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 personer tilknyttet Selvstyret.

CAs opgave er, at sikre Naalakkersuisoqarfiit (Landsstyreområderne) et solidt politisk beslutningsgrundlag samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. Et højt prioriteret indsatsområde er at opbygge en mere borgernær offentlig sektor, der når ud til alle vores ca. 56.000 indbyggere.

Søg stillingen online