Gå til hovedindhold
133

Dette jobopslag er udløbet

Digitaliseringsstyrelsen søger ny styrelseschef

Har du ledelseskompetencen og evnerne til både at sikre gennemførelsen af digitaliseringsstrategierne i Grønland, samtidig med at du sikrer en forretningsorienteret og stabil håndtering af Grønlands Selvstyres IT drift og support? Så er du måske Digitaliseringsstyrelsens nye styrelseschef!

Vi søger ny styrelseschef, som skal sikre succesfuld gennemførelse af de nuværende strategier samt iværksætte udarbejdelsen af en ny national digitaliseringsstrategi. Styrelseschefen skal kunne arbejde på strategisk niveau, have stærke kommunikative kompetencer til at sikre opbakning fra en bred vifte af interessenter, samt evnen til at lede fagprofessionelle med specialiserede kompetencer.

Digitalisering og IT i det fællesoffentlige Grønland er i rivende udvikling. Digitaliseringsstyrelsen står på toppen af to ambitiøse strategier indenfor hhv. digitalisering og IT, som begge er under implementering. Læs mere om f.eks. Digitaliseringsstrategien ”Digitalisering som drivkraft” på vores hjemmeside www.digitalimik.gl.

Digitaliseringsstyrelsen er en ung organisation med ansvar for Grønlands Selvstyres Centraladministrations IT, kontrakt- og licensstyring, systemejerskab, tele- og datainfrastruktur, digitaliseringsinitiativer, udvikling og implementering af IT, sikkerheds- og digitaliseringsstrategier samt udvikling af nationale standarder inden for IT og digitalisering. Det er afgørende, at Styrelseschefen ud over den indadvendte ledelse af digitaliseringsstyrelsen, har erfaringen med at sikre opbakning til strategierne hos brugerne af IT.

Styrelsen består af to afdelinger med hver sin afdelingschef. De to afdelinger har tilsammen 25 medarbejdere. Styrelsen har en samlet økonomisk ramme til sine aktiviteter på 50 mio. kroner årligt.

Vi forventer, at du besidder følgende:

Kvalifikationer
Ledelseserfaring inden en politisk ledet organisation. Det vil være en fordel, men det er ikke et krav, hvis du har ledelseserfaring inden for et eller flere af nedenstående fagområder:

-   Digitalisering, herunder strategiudvikling og implementering
-   Strategisk drift af netværk og systemportefølje
-   Udvikling af forretnings- og IT-systemarkitektur

Ledelsesmæssige kompetencer
-   Minimum tre års erfaring med ledelse inden for en politisk styret organisation
-   Dokumenteret erfaring med at skabe resultater i forhold til gennemførsel af overordnede målsætninger og strategier
-   Erfaring og gennemslagskraft i forhold til kommunikation af målsætninger og strategier på alle niveauer i en organisation
-   Erfaring med at skabe resultater gennem mellemledere
-   Evnen til at finde balancen mellem stabil drift, udvikling og resultatskabelse samtidig med, at du sikrer høj trivsel på arbejdspladsen
-   Erfaring med styring af økonomiske rammer og budgetter.

Personlige kompetencer
-   Du er som person positiv, proaktiv, dynamisk og resultatorienteret.
-   Du er god til relationer både internt og eksternt, herunder har du evnen til at engagere og motivere medarbejdere til at gå i samme retning
-   Du har en god politisk tæft
-   Kendskab til det grønlandske sprog og kultur er en fordel.

Formelle kompetencer
-   Relevant afsluttet akademisk uddannelse
-   Gerne suppleret med en lederuddannelse

Vi tilbyder
-   Et spændende job, hvor du får direkte indflydelse på den digitale udvikling af det grønlandske samfund
-   Stor mulighed for at præge beslutningerne på det IT-mæssige område i Grønlands Selvstyre
-   Et team af fagligt dygtige og engagerede medarbejdere.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 39/40.

Lønnen med faste løndele i LR 39 udgør pr. 1. april 2016 månedligt Kr. 63.933 og årligt Kr. 767.201

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, som en årenmålsansættelse,  hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.d.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Grønlands Selvstyre bibeholdes denne.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Departementschef  Lone Nukaaraq Møller på mail lnm@nanoq.gl eller telefon +299 345620.

Tiltrædelse og ansøgningsfrist
Tiltrædelsesdato 1. maj 2017 eller efter aftale.

Ansøgningsfristen er mandag den 10. marts 2017.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt hurtigt efter opslagets udløb.

Søg stillingen online