Gå til hovedindhold
133

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag - Fagchef til Voksen Omsorgsservice / Job nr. 90/17

Forvaltningen for Velfærd, arbejdsmarked og erhverv i Kommuneqarfik Sermersooq søger fagchef til Voksen Omsorgsservice

Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv søger fagchef til Voksen Omsorgsservice, som servicerer såvel ældre- som handicapområdet

Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv varetager betjeningen af borgere over 18 år og har ansvaret for følgende områder:

Ældreområdet, handicapområdet, myndighed og offentlige ydelser, arbejdsmarked og erhverv og staben der servicerer kommunens Velfærds, arbejdsmarked og erhvervsudvalg.

Forvaltningen har afdelinger, institutioner og medarbejdere i hele kommunen

Vi forventer:

-          At du er en erfaren leder med ledelseserfaring fra både det strategiske niveau og erfaring med ledelse af andre ledere samt gerne erfaring med distanceledelse
-          At du har en for det enkelte område relevant videregående uddannelse og lederuddannelse
-          At du har erfaring med at arbejde i en politisk ledet organisation
-          At du har kendskab til offentlig administration og formår at sætte dig ind i relevant lovstof
-          At du er en stærk teamspiller, som kan tænke i helheder på tværs af forvaltningen og organisationen
-          At du har dokumenteret erfaring med budget og økonomistyring
-          At du som leder både kan vise retning, skabe resultater og bringe de politiske visioner i mål
-          At du har en anerkendende ledelsestilgang, med dialog, åbenhed og medarbejderinvolvering
-          At du som leder formår at sætte egne og din afdelings ressourcer og potentialer i spil så i sammen og til gavn for området gør hinanden bedre
-          At du kan se dig selv i en forvaltning hvor respekt, ansvar og udvikling er nøgleord for vores virke både indadtil og i forhold til borgere, samarbejdspartnere og øvrige interessenter
-          At du har gode kommunikationsevner og anser åbenhed og borgerinddragelse som en naturlig arbejdsmetode til i fællesskab at skabe bedre løsninger
-          At du trives i et arbejdsmiljø med stor afveksling i dagligdagen, et pænt tempo og en uformel omgangstone, hvor vi løfter i fællesskab
-          At du som menneske er robust og rummelig med et stærkt personligt drive for at udøve ledelse

Der foreligger stillings- og funktionsbeskrivelse, der beskriver opgaver og krav til ansøgeres kvalifikationer og uddannelsesbaggrund.

Fagchefen bliver en del af Forvaltningens ledelsesteam der består af Direktøren, Fagchefen for Arbejdsmarked, Stabschefen, Fagchefen for myndighed og ydelsesområdet, Fagchefen for ældreområdet, Fagchefen for Handicap og Socialpsykiatri og to ledende fagkonsulenter i henholdsvis Paamiut og Tasiilaq.

Fagcheferne referer direkte til Direktøren for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv 

Specifikt for stillingen som Fagchef for Voksen Omsorgsservice:
Som fagchef for omsorgsservice får du ansvaret for en forholdsvis ny afdeling, hvis formål er at understøtte og servicere voksen, ældre og handicapområdet.

Afdelingen har ansvaret for vores visitationsenhed, terapeutteamet, rehabilitering, genoptræning, træning på handicapområdet, forebyggende hjemmebesøg, fysiske aktiviteter på ældreområdet, forflytninger, velfærdsteknologi, demenskoordinering, ressourcepersoner på området, opbygning af frivillighed og større udviklingsopgaver på tværs af ældre og handicapområderne.

Derudover forventes det at fagchefen bidrager med fortsat kompetenceudvikling af medarbejdere indenfor ældre og handicapområdet

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 90/17, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 01. marts 2017
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Grethe Nielsen
Telefon: +299 36 72 01
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning