Gå til hovedindhold
111

Konsulenter til Lønkontoret

Tiltrædelsesdato 01.04.2017 eller efter aftale.

Er du ambitiøs, så har vi jobbet til dig. Grønlands Selvstyre søger en konsulent til lønkontoret med placering i Økonomi- & Personalestyrelsen med tiltrædelse 01.04.2017.

Lønkontoret har et omfattende samarbejde med alle enheder i Grønlands Selvstyre. Stillingen som konsulent i Lønkontoret er derfor et udfordrende job, der stiller krav om både systematik, fokusering og evnen til at se hvordan egen arbejdsområde spiller sammen med, og kan optimeres i forhold til, de øvrige områder i økonomi- og personalestyrelsen.

Lønkontoret varetager lønbehandling for alle enheder i Grønlands Selvstyre samt enkelte eksterne kunder. Lønkontoret består af 3 afdelinger, controllerfunktionen og timeløn, der i alt består af 7 ansatte samt månedsløn der består af i alt 8 ansatte.

Lønkontoret refererer organisationsmæssigt til Forhandlingschefen for Økonomi- og Personalestyrelsen, og indgår i tæt samarbejde med Den centrale Regnskabsafdeling og Selvstyrets revision.

Dine arbejdsopgaver og ansvarsområder:
Som konsulent vil du indgå i lønproduktionen på lige fod med de øvrige medarbejdere. Det forventes desuden, at du som konsulent har indgående regnskabsforståelse og behersker lønsystemet på ekspertniveau, således at du kan indgå i:

-   Kontrol af ændrede opsætninger i lønsystemet
-   Løsning af komplicerede lønsager med afdelingschefen
-   Oplæring af nye medarbejdere
-   Udvikling af interne arbejdsgange og processer
-   Sikring af kvalitet i Lønkontorets produktion
-   Sikre god kontakt og et højt niveau af tilfredshed blandt interne og eksterne kunder
-   Vejledning og rådgivning omkring produktion af løn

Der er tale om en udviklende og udfordrende stilling, som stiller store krav til dine samarbejdsevner og faglighed. Vi forventer at du er i stand til at bidrage til et godt arbejdsmiljø.

Vi forventer, at du kan opfylde de nedennævnte krav:
-   Relevant uddannelse
-   Tidligere erfaring som bruger af lønsystemer på højt niveau.
-   Viden om overenskomster
-   Forståelse for regnskab og lønområdet
-   Gode analytiske evner og et godt overblik
-   Fokuseret mod at realisere mål, kan bevare overblikket og er systematisk
-   Positiv og imødekommende, god til at kommunikere og motivere
-   At du er selvstændig, har gå på mod og erfaring med sidemandsoplæring
-   Vilje til at påtage sig et ansvar
-   Gode formuleringsevner på grønlandsk og dansk såvel skriftligt som mundtligt

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har anvist personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret bibeholdes retten til anvist personalebolig.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår vil ske i henhold til den på tiltrædelsestidspunkt gældende aftale / overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Yderligere oplysninger kan indhentes ved henvendelse til Kontorchefen for Lønkontoret Solveig Jørgensen, på mail sjor@nanoq.gl tlf. 34 64 61.

Søg stillingen onlinehttp://http://ssl1.peoplexs.com/Peoplexs22/CandidatesPortalNoLogin/ApplicationForm.cfm?PortalID=2770&VacatureID=889160