Gå til hovedindhold
142

Dette jobopslag er udløbet

To jurister til Departementet for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug

Tiltrædelsesdato: 1. marts 2017 eller efter nærmere aftale.

Departementet for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug søger to nye kollegaer, der kan arbejde tæt sammen med departementschefen og den øvrige ledelse.

Departementet består af ca. 35 medarbejdere, der er fordelt på fire afdelinger (Afdelingen for Service, Økonomi og Personale, Afdelingen for Selvstændighed, Afdelingen for  Natur,  Klima og Landbrug samt Miljø- og Beredskabsafdelingen) samt Miljøstyrelsen for Råstofområdet. Under departementet hører desuden Grønlands Naturinstitut, Pinngortitaleriffik.

Du skal være med til at styrke departementets juridiske arbejde, og vil derfor komme til at arbejde tæt sammen med ledergruppen og dine kollegaer i andre afdelinger.

Dine opgaver
Du vil indgå i et nyoprettet ledelsessekretariat, der skal servicere og understøtte departementets ledelse ift. den daglige drift, planlægning og politiske prioriteter. Dine arbejdsopgaver vil spænde bredt og afhænge af den politiske dagsorden. 

Du kan forvente, at dine primære opgaver vil være:
-   Konkret juridisk sagsbehandling og fortolkning af lovgivning
-   Rådgivning og sparring med ledelsen samt juridisk support til de faglige afdelinger
-   Udarbejdelse af lovgivning i samarbejde med dine kollegaer i afdelingerne
-   Udarbejdelse af notater og redegørelser mv.
-   Forberedelse af sager til Naalakkersuisoq, Naalakkersuisut og Inatsisartut
-   Besvarelse og koordinering af høringer
-   Opfølgning på opgaver på tværs af afdelinger i departementet

Der er tale om en stilling med mange facetter og et bredt ansvarsområde. Du må forvente at arbejde med stramme deadlines, hvorfor du skal være god til at holde overblikket og løbende prioritere dine arbejdsopgaver.

Kvalifikationer
Du er særdeles serviceminded, selvstændig og fleksibel med et unikt talent for at organisere, sætte dig ind i nye ting og bevare overblikket. Du hviler i dig selv, motiveres af udfordringer, du er pligtopfyldende, loyal og har en positiv tilgang. Det er vigtigt, at du er på forkant og sætter en ære i at fungere som den bedst mulige støtte for ledelsen og dine kollegaer.

Vi forventer desuden, at du:
-   har en juridisk uddannelse og er fagligt dygtig
-   har interesse for/erfaring med departementets faglige områder
-   har forståelse for politiske beslutningsprocesser, gerne fra en lignende stilling
-   trives i en travl hverdag med skiftende dagsordener og arbejdsopgaver
-   er struktureret og god til at sikre overholdelse af frister
-   kan arbejde selvstændigtog er hurtig ved tasterne
-   er god til at sætte dig ind i nye problemstillinger og skabe overblik
-   er god til at kommunikere mundtligt og skriftligt – også med personer med ikke-juridisk baggrund
-   udviser en stærk ansvarsfølelse for løsning af opgaverne i ledelsessekretariatet
-   kan lide at samarbejde med mange forskellige mennesker og fagligheder

Det er en fordel, hvis du har kendskab til grønlandske forhold og behersker grønlandsk, dansk og engelsk.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, sker i henhold til de ved tiltrædelsestidspunktet gældende aftaler / overenskomster mellem Grønlands Selvstyre og de pågældende forhandlingsberettigede organisationer.

Efter konkret vurdering vil der for den rette kvalificerede kandidat kunne ske ansættelse som specialkonsulent.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til departementschef Mette Skarregaard Pedersen, tlf. +299 34 51 22, e-mail: mesp@nanoq.gl.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen vedlagt CV og kopier af eksamensbevis skal sendes via nedenstående link senest den 21. februar 2017. Vi modtager ikke e-mail-ansøgninger.

Søg stillingen online