Gå til hovedindhold
142

Dette jobopslag er udløbet

AC-fuldmægtig til Departementet for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug

Tiltrædelsesdato: 1. marts 2017 eller efter nærmere aftale.

Departementet for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug søger en ny kollega, der kan arbejde tæt sammen med departementschefen og den øvrige ledelse.

Departementet består af ca. 35 medarbejdere, der er fordelt på fire afdelinger (Afdelingen for Service, Økonomi og Personale, Afdelingen for Selvstændighed, Afdelingen for  Natur,  Klima og Landbrug samt Miljø- og Beredskabsafdelingen) samt Miljøstyrelsen for Råstofområdet. Under departementet hører desuden Pinngortitaleriffik (Grønlands Naturinstitut).

Du skal være med til at få løst vigtige sager, sikre at sagsgange og arbejdsdage forløber smidigt og effektivt – både ved at servicere departementschefen, ledergruppen og resten af departementet. Du vil komme til at arbejde tæt sammen med ledergruppen og dine kollegaer i andre afdelinger. Du skal være effektiv og fleksibel, og klar til at hjælpe til i de enkelte afdelinger, hvis der i en periode er en ubemandet stilling eller af andre grunde er øget arbejdspres.

Dine opgaver
Du vil indgå i et nyoprettet ledelsessekretariat, der skal servicere og understøtte departementets ledelse ift. den daglige drift, planlægning og politiske prioriteter. Dine arbejdsopgaver vil spænde bredt og afhænge af den politiske dagsorden. 

Du kan forvente, at dine primære opgaver vil være:
-   Være med til at sikre at de politiske prioriteringer og mål bliver gennemført
-   Være tovholder på vigtige opgaver og udarbejde beslutningsoplæg
-   Tilrettelæggelse og udarbejdelse af materiale og præsentationer til møder
-   Kvalitetssikring af materiale, der skal forelægges departementschef og Naalakkersuisoq
-   Ekstern kommunikation, herunder håndtering af pressemeddelelser
-   Besvarelse og koordinering af høringer og andre henvendelser til departementet
-   Opfølgning på opgaver på tværs af afdelinger i departementet
-   Diverse ad hoc- og supportopgaver

Der er tale om en stilling med mange facetter og et bredt ansvarsområde. Den ansatte må forvente at arbejde med stramme deadlines, hvorfor du skal være god til at holde overblikket og løbende prioritere dine arbejdsopgaver.

Kvalifikationer
Du er særdeles serviceminded, selvstændig og fleksibel med et unikt talent for at organisere, sætte dig ind i nye ting og bevare overblikket. Du hviler i dig selv, motiveres af udfordringer, du er pligtopfyldende, loyal og har en positiv tilgang.

Det er vigtigt, at du er på forkant og sætter en ære i at fungere som den bedst mulige støtte for ledelsen. Da kommunikation og kvalitetssikring er en vigtig del af dine arbejdsopgaver, er det påkrævet, at du har gode formuleringsevner.

Vi forventer desuden, at du:
-   har en relevant uddannelse
-   har forståelse for politiske beslutningsprocesser, gerne fra en lignende stilling
-   trives i en travl hverdag med skiftende dagsordener og arbejdsopgaver
-   er struktureret og god til at sikre overholdelse af frister
-   kan arbejde selvstændigt og er hurtig ved tasterne
-   ikke er bange for at tage ansvar eller spørge andre til råds
-   udviser en stærk ansvarsfølelse for løsning af opgaverne i ledelsessekretariatet
-   kan samarbejde med mange forskellige mennesker og fagligheder
-   har en positiv indstilling og er god til at skabe resultater

Det er en fordel, hvis du har kendskab til grønlandske forhold og behersker grønlandsk, dansk og engelsk.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, sker i henhold til de ved tiltrædelsestidspunktet gældende aftaler / overenskomster mellem Grønlands Selvstyre og de pågældende forhandlingsberettigede organisationer.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Vil du vide mere?
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til departementschef Mette Skarregaard Pedersen, tlf. +299 34 51 22, e-mail: mesp@nanoq.gl.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen vedlagt CV og kopier af eksamensbevis skal sendes via nedenstående link senest den 21. februar 2017. Vi modtager ikke e-mail-ansøgninger.

Søg stillingen online