Gå til hovedindhold
145

Dette jobopslag er udløbet

Nordiska Ministerrådets sekretariat söker seniorrådgivare till det nordiska samarbetet om arbetsliv

Tjänsten som seniorrådgivare är placerad inom avdelningen för kunskap och välfärd. Avdelningen har sekretariatsansvar för det nordiska regeringssamarbetet inom områdena arbetsliv, hälso- och socialpolitik samt utbildnings- och forskningspolitik. Utöver dessa politikområden, har avdelningen ansvar för samarbetsprogrammet om integration av flyktingar och invandrare, samt ansvaret för det nordiska samarbetet om språk och om digitalisering.

Vi söker en seniorrådgivare, som kommer att ansvara för det breda nordiska samarbetet inom politikområdet arbetsliv som bland annat omfattar sysselsättningspolitiken, arbetsmiljöpolitiken och arbetsrätt. Det nordiska arbetslivssamarbetet har en lång historia, som går tillbaka till 1954 och är därmed ett av de äldsta inom det officiella nordiska regeringssamarbetet. Politikområdet har nära beröringspunkter till både utbildningspolitik, forskning, socialpolitik och jämställdhet.

Om avdelningen
Avdelningen stödjer tre ministerråd: de nordiska arbetslivsministrarna (MR-A), de nordiska forsknings- och utbildningsministrarna (MR-U) och de nordiska ministrarna med ansvar för hälso- och socialpolitik (MR-S). Ämbetsmannakommittéer med representanter från de nationella departementen har tillsammans med avdelningen ansvar för att förbereda ministermöten, samt för den löpande ärendeportföljen.

Arbetet inom avdelningen är organiserat i team bestående av seniorrådgivare och administrativa koordinatorer, där varje medarbetare rapporterar direkt till avdelningschefen. Avdelningen har 22 medarbetare.

Arbetsuppgifter
 • Planering, förberedande och uppföljning av möten med de nordiska arbetsmarknadsministrarna samt tillhörande ämbetsmannakommitté och utskott
 • Kontakt och stöd till institutionsledning och styrelse, samt kunskapsspridning mellan olika aktörer i det nordiska samarbetet
 • Ärendebehandling i förhållande till institutioner, kommittéer, utskott etc.
 • Utveckling och uppföljning av projekt
 • Upphandling, genomförande och styrning av externa analyser, utredningar, utvärderingar m.m.
 • Budgetansvar för sektorns medel
 • Utveckla, driva och delta i tvärsektoriellt samarbete
 • Deltagande i nationella och internationella möten och konferenser
 • Informations- och föredragsverksamhet samt annan kontakt med samarbetspartners och andra intressenter
Det kommer att vara en del reseaktivitet i anknytning till arbetet då möten hålls i alla de nordiska länderna.

Din bakgrund
 • Du som söker ska ha akademisk examen, lägst på masternivå, och minst sex års relevant arbetserfarenhet med politikutveckling och administration inom departement (ministerier) eller motsvarande.
 • Du har kännedom om och erfarenhet av nordiskt samarbete och dess institutioner.
 • Du har erfarenhet av arbetslivspolitik.
 • Du har erfarenhet av ekonomi- och budgetstyrning.
 • Du måste behärska ett av de officiella språken, danska, norska och svenska, i både tal och skrift.
 • För att kunna anställas inom Nordiska ministerrådet måste du vara medborgare i ett av de nordiska länderna.
Du som person
 • Du har förmåga att självständigt överblicka och styra stora komplexa program, i nära samarbete med många aktörer.
 • Du har förmåga att hantera ett överordnat ansvar för ett politikområde, samt utöva en tydlig styrningsdialog med nordiska institutioner och stödmottagare.
 • Du bör ha en god analytisk förmåga, vara kreativ och kunna ta egna initiativ inom dina ansvarsområden.
 • Du ska tycka om att arbeta tillsammans med andra samtidigt som arbetet kräver en god förmåga att arbeta självständigt med stort eget ansvar.
 • En stor del av arbetet innebär att skriva olika slags dokument. Det är därför viktigt att du tycker om att skriva och att du har förmågan att formulera dig tydligt och begripligt.
 • Det kan uppstå situationer med hög arbetsbelastning, vilket förutsätter att du kan leverera med hög kvalitet även under tidspress.
 • Du behöver ha goda kunskaper i engelska.
 • Du bör vara en van datoranvändare och öppen för att lära dig nya system.
Vi erbjuder
Ett utvecklande arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Vi är anställda på tidsbegränsade kontrakt, och erbjuder därför attraktiva anställningsvillkor. Vi erbjuder speciellt stöd för etablering till dem som rekryteras från ett annat land än Danmark. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta vid Nordiska ministerrådet.

Se mer om En karriär i det nordiska samarbetet, samt en Kortfilm om relocation service.

Om Nordiska ministerrådet
Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan, och består av 11 olika ministerråd som tillsammans utgör Nordiska ministerrådet. Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet och ligger mitt i centrala Köpenhamn.

Sekretariatet består av tre fackavdelningar, en avdelning för HR, administration och juridik, en kommunikationsavdelning samt generalsekreterarens kontor.

För mer information se www.norden.org.

Sista datum för ansökan är den 27 februari 2017.

Mer information om tjänsten
Om du vill veta mer om tjänsten kan du kontakta avdelningschef Anders Geertsen, telefon +45 21 71 71 06, eller e-mail ange@norden.org. För information om anställningsvillkor vänligen kontakta hr@norden.org.
Skicka ansökan