Gå til hovedindhold
133

Dette jobopslag er udløbet

Nordiska ministerrådets sekretariat i Köpenhamn söker en rådgivare eller eventuellt seniorrådgivare till arbetet med att avlägsna gränshinder i Norden

Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det nordiska samarbetet. Tjänsten är placerad inom Generalsekreterarens kontor vilket har ansvar för att stödja de nordiska samarbetsministrarna och generalsekreteraren, liksom att koordinera en rad tvärgående uppgifter, primärt Nordiska ministerrådets internationella samarbete och gränshinder.
 
Tjänsten som rådgivare eller seniorrådgivare är knuten till gränshinderarbetet inom generalsekreterarens kontor och betjänar i första hand de nordiska samarbetsministrarna och Gränshindersrådet. Gränshindersrådet har sedan 2014 arbetat med att avlägsna några av de hinder som berör såväl enskilda medborgare som näringsliv när de rör sig över gränserna mellan de nordiska länderna.
 
Arbetet som rådgivare eller seniorrådgivare rör bland annat problemställningar inom socialförsäkringsområdet, arbetsmarknaden,  näringslivet, skatte- och avgiftsområdet samt lagstiftningssamarbetet i allmänhet och uppdatering av gränshindersdatabasen.
 
Arbetsuppgifter
Du ingår i ett team tillsammans med en chef, seniorrådgivare och en koordinator. Teamets huvuduppgifter är förvaltningen omkring Gränshindersrådet som bl.a. omfattar mötesförberedelse och analyser i relation till arbetet med att avlägsna nordiska gränshinder.
 
Arbetsuppgifter kan variera över tid, men innefattar för närvarande bland annat följande:
 • Leda och koordinera det förebyggande arbetet i samarbete med berörda nordiska departementet i syfte att undvika att nya gränshinder uppkommer då man exempelvis inför nya nationella regler eller implementerar en EU-förordning,
 • Följa de prioriterade hindrens juridiska utveckling i samarbete med berörda nordiska departement och ministerråd, ansvara för Gränshinderdatabasen vilket innebär uppdatering av databasen i samarbete med berörda nordiska departement och ministerråd,
 • Utveckla nätverk med relevanta myndigheter och departement som bistår i arbetet med Gränshinderrådets prioriterade gränshinder, bidra till utvecklingen av det förebyggande arbetet samt understödja informationsinsatserna, 
 • Delta i regionala nätverk i syfte stärka det gränsregionala samarbetet och gränshinderarbetet,
 • Delaktig i produktionen av Gränshinderrådets årsrapport,
 • Delaktig i samarbetsministrarnas redogörelse,
 • Ansvara för att lösningsorienterade workshops hålls i syfte att utveckla lösningar på identifierade och prioriterade gränshinder, samt
 • Samordna och koordinera arbetet mellan Gränshinderrådet och informationstjänsten Hallå Norden. 
Kravprofil
Vi söker dig som:
 • Har några års erfarenhet av att arbeta i en politisk styrd organisation och med framläggande av ärenden till politiker,
 • Har en relevant akademisk utbildning som t.ex. statsvetare, jurist eller ekonom,
 • Är generalist och har förmågan att sätta dig in i många olika och komplicerade problemställningar,
 • Är en initiativrik kollega med personlig genomslagskraft och god inlevelse- och förmedlingsförmåga,
 • Är flexibel, bra på att samarbeta och att skapa kontakter,
 • Är serviceinriktad,
 • Har goda IT-kunskaper och lätt för att sätta dig in i olika IT-system, samt
 • Kan formulera dig väl, både muntligt och skriftligt, på ett av våra tre arbetsspråk (danska, svenska eller norska), samt på engelska.

Det är meriterande men inte ett krav om du har erfarenhet från socialförsäkrings-, arbetsmarknads- och näringslivsområdet, eller skatte- och avgiftsområdet. Erfarenhet av arbete inom en nordisk eller annan internationell verksamhet är en fördel, samt om du behärskar flera nordiska språk.

Anställningen sker antingen i tjänstekategorin rådgivare eller eventuellt seniorrådgivare, beroende på antal år med relevant arbetslivserfarenhet.
 
Vi vill att du ska kunna tillträda anställningen snarast möjligt.
 
Observera att för anställning krävs medborgarskap i ett av de nordiska länderna.
 
Vi erbjuder 
Ett utvecklande arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Vi är anställda på tidsbegränsade kontrakt, och erbjuder därför attraktiva anställningsvillkor. Vi erbjuder speciellt stöd för etablering till dem som rekryteras från ett annat land än Danmark. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta vid Nordiska ministerrådet.
 
Kortfilm om relocation service
 
Om Nordiska ministerrådet
Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan, och består av 11 olika ministerråd som tillsammans utgör Nordiska ministerrådet. Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet och ligger mitt i centrala Köpenhamn.
 
Sekretariatet består av tre fackavdelningar, en avdelning för HR, administration och juridik, en kommunikationsavdelning samt generalsekreterarens kontor.

För mer information se www.norden.org

Sista datum för ansökan är den 26 februari 2017.

Mer information om tjänsten
Om du vill veta mer om tjänsten kan du kontakta seniorrådgivare Claes Håkansson, telefon +45 29 69 29 20 eller seniorrådgivare Helle Krarup, telefon +45 21 71 71 09. För information om anställningsvillkor vänligen kontakta hr@norden.org.
 

Skicka ansökan