Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

Børnehjem i Qasigiannguit søger pædagoger

Det nye børnehjem er beregnet til 8 normalt fungerende, ikke behandlingskrævende børn mellem ca. 5 og 15 år fra Qaasuitsup Kommunia. Det er børn med behov for omsorg og støtte i den kortere eller længere periode af deres liv, hvor de af forskellige årsager ikke kan bo hjemme. Man vil så vidt muligt søge at visitere søskende sammen, og intentionen er at forene familien så snart forældrene igen kan varetage deres forældreansvar på tilfredsstillende måde. Man vil derfor sideløbende med anbringelsen af børnene arbejde på at forbedre forældreevnen hos forældrene i en sådan grad at børnene kan hjemgives, og forældrekontakten vil derfor blive en integreret del af pædagogikken og arbejdsmetoden. Børnehjemmet er som udgangspunkt normeret til 12 ansatte inkl. forstander.

Det nye børnehjem vil få til huse i et rækkehus med fire lejligheder. Vi har ambitioner om at skabe Grønlands bedste børnehjem, og søger derfor dygtigt og engageret personale som kan starte pr. 1. marts 2017 eller efter nærmere aftale. Arbejdstiden udgør 40 timer om ugen.

Vi forventer at du:

 • Er uddannet pædagog eller har anden relevant uddannelse, gerne med erfaring på området
 • Er god til at samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere
 • Har lyst og evne til at være primærperson og rollemodel
 • Er indstillet på i samarbejde med sagsbehandler, leder og kollegaer at udfærdige skriftlige handleplaner, statusrapporter og løbende evaluering
 • Er indstillet på at modtage supervision
 • Er indstillet på at arbejde på højt fagligt niveau
 • Vil bidrage konstruktivt til børnehjemmets udvikling, herunder pædagogik og metode med udgangspunkt relations- og involveringspædagogik
 • Kan rumme børn og forældre i krise
 • Kan rumme belastende skæbnefortællinger
 • Har respekt for mennesker som ikke lige lever op til dine normer og forventninger
 • Er udadvendt og tydelig i sin kommunikation
 • Er dobbeltsproget, det er dog ingen betingelse
 • Er indstillet på at arbejde på skiftende tidspunkter herunder nogle weekender

Til gengæld tilbyder vi:

 • Et helt nyt børnehjem, hvor du vil få stor og reel indflydelse på både udviklingen af institutionens kultur og pædagogik samt udseende og indretning
 • En arbejdsplads hvor udvikling er i fokus, og hvor nærvær er det bærende element
 • Et højt fagligt niveau
 • Løbende supervision
 • Et årligt kursusforløb i Danmark f.eks. i forbindelse med ferie
 • Løbende opkvalificering og videreuddannelse gennem interne og eksterne kurser
 • Tjenestebolig efter gældende regler
 • Betalt til-og fratrædelsesrejse inkl. flytning af bohave efter gældende regler
 • En fantastisk by i fantastiske omgivelser

Løn – og ansættelsesforhold:
Aflønning sker efter aftale med udgangspunkt i gældende overenskomst mellem N.P.K. og Grønlands selvstyre.

Yderligere oplysninger om stillingen, og et eksemplar af projektbeskrivelsen, kan fås ved henvendelse til forstander Claus Hugger, mail: clhu@qaasuitsup.gl, tlf.: +299 914603 eller +299 275113.

Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børne- og straffeattest, som indhentes af kommunen.

Ansøgning med eksamens- og kursusbeviser, CV og udtalelser sendes på mail til: hr@qaasuitsup.gl senest den 19. februar 2017.

Ansættelsessamtaler vil blive gennemført over Skype, hvis ansøger kommer fra en anden by i Grønland eller fra Danmark.

Qaasuitsup Kommunia
HR-afdelingen
Postboks 1023
3952 Ilulissat