Gå til hovedindhold
142

Dette jobopslag er udløbet

Vi søger en AC-fuldmægtig, der vil være med til at varetage justitsområdet

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen varetager familie- og justitsområdet. Mens familieområdet er hjemtaget, er justitsområdet endnu ikke hjemtaget. Dette medfører, at departementet kan iværksætte reformer på familieområdet, hvorimod departementet på justitsområdet alene kan indstille til Justitsministeriet, at der skal foretages ændringer.

Opgaverne er alsidige og kræver, at du indgår i samarbejde på tværs af sprog- og faggrænser, ligesom du skal være klar til at tage et selvstændigt ansvar for dine sagsområder og projekter. Du må være hurtig til at sætte dig ind i nyt stof og være en fleksibel person, der kan lide at arbejde i en politisk styret organisation, hvor små og store opgaver krydser hinanden i en til tider travl hverdag.

Vi er en arbejdsplads som byder på masser af faglige udfordringer, og hvor sparring og samarbejde vægtes højt.
Du vil som AC-fuldmægtig komme til at arbejde i Juridisk Afdeling, hvor der i alt er 4-5 jurister og 1 AC-fuldmægtig

AC-fuldmægtig med solide kompetencer
Som AC-fuldmægtig ved Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen varetager du opgaver på justitsområdet. Du vil blandt andet skulle medvirke til gennemgang af den gældende kriminallov og retsplejelov for Grønland Efter gennemgangen af loven indstilles det til Justitsministeriet, at der skal foretages ændringer af de gældende regler.

Derudover vil dine daglige opgaver blandt andet bestå i at:
-   fungere som rådgiver for det politiske niveau i samarbejde med ledelsen i departementet
-   udarbejde politiske oplæg, redegørelser, svar mv.
-   udarbejde taler, pressemeddelelser mv.
-   varetage diverse opgaver på justitsområdet, bl.a. implementering af Retsvæsenskommissionens anbefalinger
-   opfølgning på anbefalinger fra Inatsisartut
-   Varetage sekretariatsfunktionen for Grønlands Råd for Menneskerettigheder

Vi forventer at du:
-   har en relevant videregående uddannelse på universitetsniveau
-   er selvstændig, struktureret og udviklingsorienteret
-   erfaring med arbejde i en politisk styret organisation
-   er dygtig til at formulere dig på skrift og i tale
-   er god til at skabe samarbejdsrelationer
-   har lyst til at arbejde i et tværfagligt og tværkulturelt miljø, hvor hver enkelt bidrager til at skabe helhedsorienterede løsninger
-   har interesse for justitsområdet og Grønland og dobbeltsprogethed vil være en fordel
-   har en arbejdsfacon, der er struktureret, og arbejder godt under tidspres og har fokus på deadlines

Løn og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdstiden er 40 timer om ugen.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Der betales husleje og depositum efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Der kan være ventetid på permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder.

Tiltrædelsesdato:
Hurtigst muligt eller efter aftale

Yderligere oplysninger:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Departementschef Julie Præst Wilche , tlf. +299 34 66 44. E-mail: jprw@nanoq.gl.

Ansøgningsfrist
Tirsdag den 21. februar 2017.

Søg stillingen online