Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi søger et antal kontorfuldmægtige til tværgående og koordinerende opgaver med tiltrædelse 1. marts 2017 eller efter nærmere aftale

Om Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi
Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi er en del af Grønlands Selvstyres centraladministration. Departementet varetager myndighedsopgaver på erhvervs-, arbejdsmarkeds-, handels- og energiområdet samt en række konkrete erhvervs-, arbejdsmarkeds-, handels- og energi-mæssige tiltag og indsatser i hele landet.

Departementet har en bred vifte af opgaver fra udarbejdelse af politiske oplæg, udvikling af ramme-betingelser for erhvervslivet, analyser og løbende sagsbehandling på departementets sagsområder og informationsarbejde om alle indsatserne. Departementet varetager store indsatser på erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet i samarbejde med kommunerne, og dertil kommer en fokuseret indsats på beskæftigelsesområdet.

Opgave- og ansvarsområder
Dine primære opgaver vil være økonomistyring og varetagelse af opgaver i forhold med udbetaling af elevstøtte til Majoriaq-elever, tilsyn med elevstøtte udbetalinger, sikring af korrekt brug af databasen IT-reg, budgetopfølgning og ad hoc opgaver i afdelingen.

Organisatorisk indplacering
Som kontorfuldmægtig indgår du i departementets Arbejdsmarkedsafdeling. Afdelingen har til opgave at fortolke, afstemme og koordinere sektorpolitikker tværdepartementalt; særligt med henblik på udviklings-, rådgivnings- og udrednings- og koordineringsopgaver indenfor arbejdsmarkedspolitisk område.

Kvalifikationer og kompetencer
-   Du har en relevant uddannelse og baggrund.
-   Du har praktisk erfaring med og/eller kendskab til database arbejdet.
-   Du har gode samarbejdsevner, også med andre faggrupper.
-   Du har gode skriftlige og mundtlige formulerings- og kommunikationsevner.
-   Du har analytiske evner og forståelse for arbejdet i en politisk organisation.
-   Du er vedholdende, har gå på mod, engagement og ansvarsbevidsthed.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende for-handlingsberettigede organisation.

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Hvis en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingschef Isak Nielsen Kleist (+ 299 345670 - isnk@nanoq.gl)

Ansøgning bilagt dokumentation for uddannelse, tidligere beskæftigelse med videre skal sendes til ISIIN@nanoq.gl med frist fredag den 17. februar 2017.

Søg stillingen online