Gå til hovedindhold
142

Dette jobopslag er udløbet

Pædagogisk medarbejder til Tidlig Indsats

Fast stilling som pædagogisk medarbejder til Tidlig Indsats er ledig til besættelse 1. marts 2017 eller efter aftale. Der vil være 6-8 ugers rejseaktivitet i Grønland om året.

Stillingsbetegnelse: Projektmedarbejder til Dukkeprojektet

Stillingen kan besættes af: Sundhedsvidenskabelig kandidat, lærer, pædagog, jordemoder eller lignende..

Arbejdssted og organisatorisk placering:
Tidlig indsats refererer til Kirurgisk Området, Dronning Ingrids Hospital og din nærmeste leder er den kirurgisk oversygeplejerske.

Samarbejdsrelationer
Din nærmeste samarbejdspartner bliver en lille gruppe udviklingskonsulenter der også sidder med projektarbejde indenfor Tidlig Indsats. Dertil er der en bred samarbejdsflade til skoler og lærere i hele Grønland, samt private og offentlige organisationer og institutioner, inden for samme område.

Ansvarsbeskrivelse og ansvarsområde
Du får et selvstændigt ansvar i forhold til undervisning i Dukkeprojektet i Nuuk og på kysten, planlægning af din tid, udvikling, fornyelse og forankring af Dukkeprojektet i Grønland.

Kvalifikationskrav, kompetencekrav og personlige forventninger

 • Der stilles krav om, at du har interesse i at undervise unge mennesker – gerne tidligere pædagogisk erfaring – dette er dog ikke et krav
 • Du skal have kendskab til seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder indenfor området
 • Du er engageret, fokuseret og systematiseret i projekt/program udvikling, implementering, monitorering og evaluering
 • Gerne dobbeltsproget på grønlandsk og dansk, men det er ikke et krav
 • Fleksibel og opsøgende i opgaveløsning
 • Du skal kunne arbejde selvstændigt
 • Du skal være stærk i såvel skriftlig og mundtlig kommunikation
 • Gode samarbejdsevner på tværs af faggrænser
 • Du skal kunne rejse 6-8 uger om året

Arbejdsopgaver

 • Undervise i dukkeprojektet både i Nuuk og på kysten
 • Udvikle, forny og forankre Dukkeprojektet i Grønland
 • Udarbejde statusrapport
 • Bidrage til udvikling af området seksuel sundhed i Grønland

Rammer
40 timers arbejdsuge. Der kan forventes en del overarbejde i forbindelse med etablering af Dukkeprojektet på kysten. Der vil være mellem 6-8 rejseuger på kysten om året.

Boligforhold
Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

Kontakt
Om stillingen kan indhentes ved henvendelse til.: Oversygeplejerske Niels Tobias Gredal på tlf. (+299) 34 43 81 eller på e-mail: nigr@peqqik.gl  

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan fås ved henvendelse til personaleadministrationen til Marie Louise Chemnitz Egede: mlce@peqqik.gl

Ansøgning
Bolig- reference og oplysningsskema, MRSA erklæring samt ansøgning om grønlandsk autorisation i udfyldt stand. Skemaerne der kan hentes direkte fra

http://peqqik.gl/Footerpages/Uddannelse/Ansaettelse_i_sundhedsvaesenet.aspx?sc_lang=da-DK,  bedes tilsendt til personale@peqqik.gl 

Ansøgningsfrist senest 22. februar 2017