Gå til hovedindhold
142

Dette jobopslag er udløbet

Institutsekretær på Institut for Samfund, økonomi og Journalistik

Institut for Samfund økonomi og journalistik søger en AC sekretær til at varetage administrative opgaver forbundet med de videregående uddannelser og forskningsaktiviteter på instituttet.

Stillingen er ledig til besættelse 1. april hurtigst muligt 2017

Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik rummer følgende 4 uddannelsesretninger: Samfundsvidenskab, Journalistik, Socialrådgiveruddannelsen samt Erhvervsøkonomiuddannelsen.

Derudover udbydes HD 2. del, West Nordic Master samt to decentrale uddannelser på det sociale område. Institutsekretæren referer til Institutleder og har et tæt samarbejde med de 3 afdelingsledere.

Hovedopgaverne dækker:
Sekretæropgaver for institutleder, herunder mødereferater.

Administrative opgaver relateret til uddannelser og forskningscentre, herunder bistand til undervisere i administrative procedurer, koordinering med samarbejdsuniversiteter om optagelse og eksamen, økonomistyring på eksterne bevillinger, hjemmesideopdatering, udvikling af instituttets administrative procedurer og arbejdsgange, adhoc opgaver, f.eks. tilrettelæggelse af større arrangementer og særlige events.

Vi søger en person, der har følgende personlige kompetencer
-   IT-kundskaber på brugerniveau særligt Excel og Outlook
-   Evner for samarbejde, pligtopfyldende og serviceminded Systematisk og løsningsorienteret og minded på både drift og udviklingsopgaver
-   Kan have flere bolde i luften uden at miste overblikket

Der vil blive lagt vægt på følgende kvalifikationer
-   Master eller kandidatuddannelse eller tilsvarende
-   Administrative og økonomiske erfaringer, samt kommunikationsevner på grønlandsk, dansk og engelsk

Vi søger en person, der kan arbejde selvstændigt og som trives i et undervisnings- og forskningsmiljø, hvor der er mulighed for stor medindflydelse på afdelingens udvikling.

Ansøgningen

Ansøgningen skal vedlægges følgende:
Bilag 1: Curriculum Vitae.
Bilag 2: Dokumentation for eksaminer.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår reguleres i henhold til gældende overenskomst/aftale mellem Grønlands Selvstyre og ansøgerens forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Ansøgning med CV, uddannelsesbeviser og evt. referencer kan sendes elektronisk til job@uni.gl eller via jobportalen på www.nanoq.gl.

Ansøgningsfrist: 28. februar 2017

Tiltrædelse: 1. april 2017 eller hurtigst muligt efter aftale

For yderligere information, kontaktes fg. institutleder på Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik rektor Tine Pars på tlf.: +299 385602. Man kan også skrive en mail til tipa@uni.gl - og evt. bede om en stillings- og funktionsbeskrivelse.

Søg stillingen online