Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

Grønlandstandplejen har brug for ny cheftandlæge til at føre visionen videre!

Vi leder efter en dygtig tandlæge, en stærk leder og en god holdspiller.

Er du tandlæge med erfaring i baggagen? Kan din baggage bruges til ledelsesmæssige udfordringer? Og har du mod på at videreudvikle den unikke tandpleje i Grønland, så er du måske vores kommende cheftandlæge?

Er du samtidig stærk i samarbejdets kunst - både internt i tandplejen og sammen med eksterne samarbejdspartnere, er det dig vi søger. Vi har en stilling som cheftandlæge ledig pr. 1. juni 2017 eller efter aftale.

Stillingen  

Som cheftandlæge for Grønlandstandplejen bliver du en del af en organisation, der sammen med politikerne har sat høje mål, og satser på at nå dem.

Den nye cheftandlæge har det overordnede ansvar for ledelsen og udviklingen 16 tandplejedistrikter. Grønlands størrelse alene giver nogle særlige udfordringer men også muligheder, som cheftandlæge.

I byerne er der tandklinikker, og de fleste bygder betjenes med transportabelt udstyr, der kan opstilles fx i skolen eller i sundhedscentret. I større bygder er der indrettet små tandklinikker i sundhedsvæsenets bygdekonsultationer. Til at udføre arbejdet råder du over 30 tandlæger, 69 klinikassistenter, 22 tandplejere/kigutigissaasoq, 9 tandtekniker, hvoraf den ene er landsdækkende tandtekniker.

Grønland har haft et særligt fokus og strategi for børnetandplejen. Der arbejdes efter en fast vedtaget kariesstrategi – Cariesstrategi Grønland 2008 – 2012, implementeret 1. januar 2008 og allerede med synlige gode resultater. Succesen herfra forventer vi du overfører til voksentandplejen og at der indføres sundhedsfremmende tiltag for både unge og voksne.

I den forbindelse forventer vi at tandplejens gældende retningslinjer udvikles og tilpasses de nye mål og samtidig tilpasses de grønlandske forhold og de ressourcer, som tandplejen råder over.

Der er arbejdet med tandplejens fysiske rammer og organisering – men der er stadig meget at gøre og du overtager ansvaret for en proces hvor tandlægedistrikterne skal regionaliseres i lighed med regionsdannelsen for sygehusregionerne.

Vi forventer du går forrest i arbejdet med, at forbedre tandplejens arbejdsmiljøforhold på klinikkerne, så der kan skabes optimale arbejdsbetingelser for personalet ligesom der løbende skal holdes fokus på investering i udstyr, til gavn for patientbehandlingerne i samarbejde med dentalteknikeren.

Grønlandstandplejen har indført elektronisk patientjournal og digitalrøntgen. Journalen er den samme som det øvrige sundhedsvæsen anvender. Journalen er fortsat under udvikling og indførelse. Cheftandlægen har et stort ansvar i at sikre, at journalen udvikles og anvendes i hele Grønlandstandplejen er efter gældende retningslinjer. Det er svært men du får hjælp af distrikternes superbrugere.

Kort sagt, cheftandlægen skal styre og lede tandplejen og bidrage til udvikling af området med henblik på at sikre borgerne et ensartet tilbud, herunder forebyggelse, undersøgelse og behandling inden for den tildelte ressourceramme.

Den nye cheftandlæge skal spille en aktiv rolle i forhold til at skabe et udviklende samarbejde med det øvrige Sundhedsvæsen, kommuner og eventuelle samarbejdspartnere i og uden for Grønland.

Vi søger derfor en leder, der

  • er visionær og resultatorienteret
  • med gennemslagskraft og professionalisme kan understøtte den igangværende drift og udvikling af tandområdet
  • er uddannet tandlæge med ledelseserfaring
  • er strategisk tænkende, dynamisk arbejdende og procesorienteret
  • er vant til økonomistyring og -planlægning
  • er interesseret i at navigere i spændingsfeltet mellem politik og faglighed

 

Sidst med ikke mindst…

Søger vi en leder, der brænder for at gøre en forskel og tør stille sig forrest i en unik og udfordrende tandpleje.

 

Rejse- og boligforhold 

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

Der stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales efter gældende regler.

Yderligere oplysninger

Om stillingen kan fås ved henvendelse til Styrelseschef Peter Henriksen på tlf.: +299 34 43 93 eller via e-mail: PHEN@PEQQIK.GL

 

Oplysninger om løn og ansættelsesforhold fås ved henvendelse til personalekonsulent Gitte Johnsen Lynge på tlf.: +299 34 4215 eller via e-mail: gijo@peqqik.gl.

Information om Grønlands Sundhedsvæsen findes på www.peqqik.gl

 

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at der skal søges arbejdes-og opholds tilladelse. Ansøgning kan ske på følgende link https://www.nyidanmark.dk/da-dk/spoergsmaal_og_svar/generelt/ophold_groenland_og_faeroeerne.htm   
 

Ansøgning:

Sendes til elektronisk til: personale@peqqik.gl

 

Ansøgningsfrist: 24. februar 2017