Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

Sundhedsassistent med kendskab til hjemmesygepleje søges pr. 1. marts i Nanortalik eller efter aftale

Har du lyst til at prøve med et 3 måneders vikariat i første omgang, er det også en mulighed, dog er det vigtigt at du har erfaring i hjemmeplejen, da stillingen her skal reetableres.

Sundhedscenterets opgaver består primært af konsultation af byens og dens bygds borgere.

Du vil, som sundhedsassistent, skulle arbejde meget alsidigt med både de psykiatriske og de somatiske borgere. Hjemmeplejen udgår fra sundhedscenteret og der er tæt samarbejde med sengeafdelingen. Derudover vil du også blive tilknyttet arbejdet med Tuberkuloseopsporing i samarbejde med den regionale Tuberkulosesygeplejerske, som er i Qaqortoq.

På Sundhedscenteret er der udover 1 læge, afdelingssygeplejersken, 2 sygeplejersker, 6 sundhedsassistenter samt 4 ufaglærte samt 2 portører.

Ønskede kvalifikationer:

  • Har erfaring hjemmesygeplejen eller bred klinisk forhold
  • Kan lide at arbejde alsidigt.
  • Gerne have arbejdet i Grønland før
  • At du er bevidst om dit kompetenceområde

Vi kan tilbyde:

  • Et tæt samarbejde med resten af personalet på et lille dejligt sygehus
  • Mulighed for at arbejde med hele patienten
  • Mulighed for at medindflydelse i din hverdag

Nanortalik er den sydligste by i Grønland med 3 tilhørende bygder. Indbyggerantallet er på ca. 1600, inkl. de 3 omkring liggende bygder.

Byen ligger i et skønt område, to timers sejlads fra regionsbyen Qaqortoq, med helikopter tager det ca. 30 minutter.

Se mere på kommunens hjemmeside www.kujalleq

LØN OG ANSÆTTELSESFORHOLD
Stillingen aflønnes i henhold til overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sundhedsassistentit Peqatigiiffiat for sundhedsassistenter på Grønland.

Til fastansatte ydes et rekrutterings- og fastholdelsestillæg, hvis størrelse afhænger af anciennitet.

REJSE OG BOLIGFORHOLD
Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

Ved vikariater ydes den ansatte til- og fratrædelsesrejse. Man er ved vikariater omfattet PPK’s vikaraftale.

Ved fastansættelse ydes fri tiltrædelsesrejse og bohaveflytning for den ansatte og dennes ægtefælle eller dermed ligestillede samt hjemmeboende børn under 18 år fra bopælen i norden til bopælen i Grønland, og efter tre års ansættelse fri fratrædelsesrejse og bohaveflytning retur.

Der stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales efter gældende regler. Spørgsmål omkring boligforhold bedes stilet til regionsdriftsleder Søren Svenningsen på mail: sosv@peqqik.gl

KONTAKT
Yderligere information om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Ledende Regionssygeplejerske Inge Kolby Pedersen på telefon: +299 64 76 31 efter kl. 13 dansk tid eller e-mail ikc@peqqik.gl 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Aqqaluk Jørgensen på tlf. +299 34 42 14 eller på e-mail: aqqj@peqqik.gl     

Ansøgning bedes vedlagt:
Bolig- reference og oplysningsskema, MRSA erklæring samt ansøgning om grønlandsk autorisation i udfyldt stand. Skemaerne kan hentes direkte fra http://www.peqqik.gl/Footerpages/Uddannelse/Ansaettelse_i_sundhedsvaesenet.aspx?sc_lang=da-DK

Ansøgning:
Bilagt kopi af eksamensbevis samt relevante bilag sendes til: personale@peqqik.gl   

Sidste ansøgningsfrist den 17. februar 2017