Gå til hovedindhold
142

Dette jobopslag er udløbet

Regionssygehuset i Qaqortoq søger sundhedsassistent

Sundhedsassistent søges til regionssygehuset i Qaqortoq pr 1. marts, har du lyst til at komme i en periode på 3 måneder, er det en mulighed også, dog er det vigtigt at du så har arbejdet tidligere i Grønland.

I regionen, som består af Qaqortoq, Narsaq og Nanortalik by og diverse bygder er der samlet ca. 7400 indbyggere.  Til regionssygehuset, er der tilknyttet 6 bygder, hvorfra regionssygehuset også modtager patienter.

At være sundhedsassistent på et mindre sygehus i Grønland kan være en stor udfordring.

Vi har plads til 18 patienter og da vi er byens eneste sygehus, betyder det, at vi har et meget blandet patientklientel.

Vi har eks. nybagte mødre, psykiatriske, kirurgiske, medicinske og akutte patienter. Derud over findes der den ambulante virksomhed, som også foregår fra sygehuset.

Er du fødselsassistent, vil du udover at have fødevagter, i samarbejde med det øvrige plejepersonale vil være medansvarlig for tilrettelæggelse og udførelse af sygeplejen, samt den daglige arbejdsgang på sengeafdelingen. Du vil skulle deltage i det normale vagtberedskab på sygehuset samt varetage selvstændige vagter.

Du vil skulle deltage i visitering ved akutte henvendelser i dine vagter, og derfor er det nødvendigt med et par års erfaring.

Vores forventninger til dig:

  • Mindst et par års erfaring og gerne have arbejdet i Grønland før
  • At du kan arbejde selvstændig og bevidst om eget ansvarsområde
  • At du har lyst til løbende faglig udvikling

Vi vil tilbyde dig:

  • En god introduktion
  • Fagligt udfordrende arbejde
  • Gode kollegaer
  • Et arbejde, hvor vi tilstræber at blive bedre til den service, vi yder

LØN OG ANSÆTTELSESFORHOLD
Stillingen aflønnes i henhold til overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sundhedsassistentit Peqatigiiffiat for sundhedsassistenter på Grønland.

Til fastansatte ydes et rekrutterings- og fastholdelsestillæg, hvis størrelse afhænger af anciennitet.

REJSE OG BOLIGFORHOLD
Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

Ved vikariater ydes den ansatte til- og fratrædelsesrejse. Man er ved vikariater omfattet PPK’s vikaraftale.

Ved fastansættelse ydes fri tiltrædelsesrejse og bohaveflytning for den ansatte og dennes ægtefælle eller dermed ligestillede samt hjemmeboende børn under 18 år fra bopælen i norden til bopælen i Grønland, og efter tre års ansættelse fri fratrædelsesrejse og bohaveflytning retur.

Der stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales efter gældende regler. Spørgsmål omkring boligforhold bedes stilet til regionsdriftsleder Søren Svenningsen på mail: sosv@peqqik.gl

KONTAKT
Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse ved afdelingssygeplejerske Ann Nathansen på mail adresse ann@peqqik.gl eller telefon +299 64 22 11

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Aqqaluk Jørgensen på tlf. +299 34 42 14 eller på e-mail: aqqj@peqqik.gl     

Ansøgning bedes vedlagt:
Bolig- reference og oplysningsskema, MRSA erklæring samt ansøgning om grønlandsk autorisation i udfyldt stand. Skemaerne kan hentes direkte fra http://www.peqqik.gl/Footerpages/Uddannelse/Ansaettelse_i_sundhedsvaesenet.aspx?sc_lang=da-DK

Ansøgning:
Bilagt kopi af eksamensbevis samt relevante bilag sendes til: personale@peqqik.gl   

Sidste ansøgningsfrist: 20. februar 2017