Gå til hovedindhold
133

Dette jobopslag er udløbet

Leder til pleje og aktivitetscenteret i Ippiarsuk / Job nr. 64/17

Leder til Pleje og Aktivitetscenteret Ippiarsuk 

Har du bred og solid ledelses erfaring, gerne fra et plejecenter eller plejehjem krydret med evt. en sygeplejefaglig uddannelse eller anden relevant sundhedsfaglig uddannelse - hvor omdrejningspunktet for dig de seneste år har været udvikling, personaleledelse, administration og tværfaglig koordinering.

Kan du lede gennem ledere? Og kan du manøvrere i en politisk styret organisation, hvor der arbejdes ud fra et politisk fastlagt styringsgrundlag og kvalitetsstadsarder? Hvis ja, så er du måske vores nye daglige leder på pleje- og aktivitetscenteret Ippiarsuk.
 
Om Pleje – og aktivitetscenteret Ippiarsuk 
Centeret er fra 1996 og har ca. 60 ansatte med forskellige fagprofessionelle som sygeplejersker, sundhedsassistenter, sundhedshjælpere, køkkenansatte, pedel, kontorfuldmægtig m.m. Ippiarsuk består af 4 afdelinger og et dagcenter/-hjem. Områderne er fordelt som følgende: een afdeling for yngre med handicap under 65 år med plads til 12 beboere, en skærmet enhed for demente med plads til 10, samt to plejeafdelinger med plads til henholdsvis 12 og 10 beboere.

Det er de to plejeafdelinger, demensafsnittet og køkken, pedel og kontor der hører under lederen af Ippiarsuk, de andre områder refererer til andre ledere.

En spændende stilling med mange udviklingsmuligheder.
Udgangspunktet vil være, at du som leder har din dagligdag i Ippiarsuk. det er dig der går foran, og skaber rammerne for dine medarbejdere.
Derudover skal du have mod på og erfaring med implementering af udviklingstiltag, både nuværende tiltag og på sigt. Du skal i et tæt samarbejde med afdelingslederen turde tænke kreativt og ikke være bleg for at afprøve nye arbejdsgange til gavn for beboere, borgere og medarbejdere.

Vi arbejder for tiden intensivt med at få skabt mere nærvær og mindre fravær, så du skal turde italesætte målene for denne proces.

Det er Kommuneqarfik Sermersooq’ hensigt at Ippiarsuk forsat har fokus på, at være et innovativt plejecenter, hvor der tænkes nye måder at løse de mere og mere komplicerede opgaver på, indenfor den eksisterende budgetramme. 

Kommunen har i år vedtaget en ny sektorplan for ældreområdet, der består af 9 indsatsområder. Der arbejdes lige nu med at planlægge implementering af diverse tiltag.

Hvad er kendetegnene for dig som leder?

Vi søger derfor en stærk og kompetent leder som tænker i helheder og koordinerer på tværs. Du arbejder strategisk og er nytænkende og forandringsparat.
Du evner og formår, at lede fagprofessionelle, du er udviklingsorienteret og du formår, at have mange bolde i luften, uden at miste overblikket. Samtidig hermed er der forsat fokus på kerneopgaven.
Du drifter på en måde der skaber god social kapital, hvor en åben, tydelig og tilstedeværende ledelsesstil er det bærende element. Du indgår i et tæt samarbejde med afdelingslederen for ældreområdet omkring udviklingen af plejen og samarbejdet med frivillige og pårørende.
Som menneske er du empatisk, synlig/tydelig, nytænkende, vedholdende og god til at samarbejde. Du skal også kunne ”sætte dig for bordenden” og sætte retning på en anerkendende måde.

Vi ønsker os en robust og stærk lederprofil med: 

  • Har sundhedsfalige uddannelse eller tilsvarende
  • En sundhedsfaglig leder, gerne med en relevant lederuddannelse.
  • Erfaring indenfor ældreområdet, hvor både viden, erfaring og lyst til at udvikle, er et bærende element.
  • Solid erfaring med personaleledelse og administration, herunder effektiv økonomistyring.
  • Erfaring med implementering og udvikling af nye tiltag.
  • Solide samarbejdsevner, med både eksterne og interne kolleger, på forskellige fagområder, og med beboerne og deres pårørende.
  • Erfaring med arbejdet i en politisk styret organisation, hvor der er konstante forandringer og stilles krav til organisationen.
  • Evner at arbejde målrettet og struktureret med afsæt i Kommunens vision, strategi og ledelsesgrundlag. 
  • God til kommunikation, både mundtligt og skriftligt.
  • Vil og evner driftsarbejde samtidig med, at der arbejdes med strategiske processer

En arbejdsplads med fokus på udvikling og sparring
Vi tilbyder en spændende stilling til den rette profil. En arbejdsplads med dygtige og engagerede medarbejdere, hvor der er plads til forskellighed, og med gode rammer for faglig såvel som ledelsesmæssig udvikling. Som daglig leder vil du indgå i et tæt samarbejde med det øvrige ledelsesteam, hvor der er rum for både kollegial og faglig sparring. Du vil referere til afdelingsleden for området.
 
Yderligere oplysninger kan fås hos fagchef, Birtha Bianco, tlf. 368120, bibi@sermersooq.gl eller afdelingsleder, Hendrine Poulsen Lund, 36 73 63, hplu@sermersooq.gl

Straffeattest: 
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffeattest fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl
Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med job nr. 64/17, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 24. februar 2017
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Fagchef Birtha Bianco
Telefon: +299 368120
Hendrine Poulsen Lund
Telefon: +299 36 73 63
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning