Gå til hovedindhold
133

Dette jobopslag er udløbet

Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen søger økonom

Skattestyrelsen søger en dygtig og engageret økonom eller specialkonsulent med økonomisk baggrund til tiltrædelse snarest muligt eller efter nærmere aftale.

Vi tilbyder et arbejde i et uformelt og åbent arbejdsmiljø, med tværgående arbejdsopgaver og med korte kommandoveje og engagerede kolleger. Vi er en arbejdsplads med gode muligheder for faglig sparring og sociale aktiviteter på tværs af departementer og styrelser.

Organisatorisk placering og arbejdsopgaver
Stillingen er placeret i styrelsens ledelsesstab, og i udgangspunktet på kontoret i Nuuk. Skattestyrelsen har ca. 110 medarbejdere i alt fordelt på kontorer i Nuuk, Qaqortoq, Maniitsoq, Sisimiut, Ilulissat, samt i Danmark. Skattestyrelsen varetager driftsopgaverne på skatte, afgifts- og inddrivelsesområdet.

Styrelsens hovedkontor er placeret i Nuuk, Grønlands hovedstad. Med en blanding af moderne civilisation, tradition og et smukt bagland byder byen på muligheder for koncerter, foreningsliv, cafe- og restaurantbesøg, shopping og kunst- og kulturoplevelser. Naturen omkring Nuuk byder på rige muligheder for sports- og friluftsaktiviteter som eksempelvis alpin, langrend, kajak, fiskeri, sejlads og vandring.

Arbejdsopgaver
Du vil i samarbejde med Skattestyrelsen nuværende økonom beskæftige dig med Skattestyrelsens overordnede økonomi såvel indtægter som udgifter samt budgettering og forecasting. Du vil desuden beskæftige dig med udarbejdelse af beregninger, statistik og analyser og deltage i tværgående arbejdsgrupper herunder internt i Skattestyrelsen samt med andre enheder i Grønlands Selvstyre.

Arbejdsopgaverne vil være varierende og vil bl.a. omfatte udarbejdelse af høringssvar, beslutnings- og orienteringsoplæg, samt andet relevant materiale.

Du vil beskæftige dig med store datasæt fra flere af Skattestyrelsens registre og databaser og du vil derfor gøre brug af mange egenskaber og funktioner i Excel.

Kvalifikationer
Vi forventer, at du som vores kommende kollega:

-   Har en økonomisk uddannelse på kandidat niveau, f.eks. cand.merc, cand.oceon, cand.polit eller lignende.
-   Har solid erfaring med Excel og gerne erfaring med databaser og/eller VBA.
-   Er skriftligt velformuleret.
-   Er god til at foretage og tolke økonomiske analyser.
-   Er struktureret, selvstændig og ansvarsbevidst.
-   Er loyal, engageret og positiv.

Vi ser også gerne, at du som kollega:
-   Har Kendskab til det grønlandske samfund og forståelse af samfundsforhold samt eventuelt dobbeltsproglige kundskaber i grønlandsk/dansk.
-   Er god til hurtigt at tilegne dig ny viden.
-   Har gode IT-kundskaber
-   Har erfaring fra udstationering eller udenlandsophold f.eks. i forbindelse med studie.
-   Har erfaring med implementering af IT-projekter f.eks. ERP systemer.

Løn- og ansættelsesvilkår
Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Henvendelse vedrørende jobbet
Spørgsmål om stillingen kan besvares ved henvendelse til kontorchef Henrik Rud Jensen, direkte tlf. +299 34 65 79 / mail heje@nanoq.gl.

Ansøgninger med oplysning om uddannelse, straffeattest, CV bilagt kopier af eksamensbeviser og dokumentation for tidligere ansættelsesforhold fremsendes til:

Skattestyrelsen
Postbox 1605                    
GL-3900 Nuuk


Sidste ansøgningsfrist: 
Ansøgninger skal være Skattestyrelsen i hænde senest d. 19. februar 2017.


Du kan også søge stillingen via www.naalakkersuisut.gl.

Søg stillingen online