Gå til hovedindhold
128

Dette jobopslag er udløbet

Erfaren og løsningorienteret specialist i kommuneøkonomi og -forhold

Vær med til at opdele Verdens største kommune til to kommuner. Vær med til at udvikle en ny model for det kommunale bloktilskud og udligning for de grønlandske kommuner. Og ikke mindst: Vær med til at gennemføre en (forholdsvis) ny budget- og regnskabslov.

Da vores nuværende chefkonsulent har fået nye arbejdsopgaver i en enhed under Finansdepartementet, søger vi hans afløser. Og ja, vi erkender, at det er tre store mundfulde på én gang – men bare rolig: du er ikke alene om løfte disse vigtige samfundsopgaver. Opgaverne skal du løfte sammen med et solidt hold af økonomer og jurister med mange års erfaringer. Arbejdet i Finansdepartementet foregår nemlig i teams, og hvert team har en tovholder.

Du får rollen som tovholder, når det drejer sig om de kommunale forhold, som departementet varetager. Det drejer sig blandt andet om indgåelse af bloktilskudsaftaler, økonomisk tilsyn og ansvarlig for fællesoffentlige projekter, der medvirker til en forbedring af økonomistyringen i den offentlige sektor.

Jobbets fornemmeste mål er at få drevet de store projekter på det kommunale område og fællesoffentlige område i mål i fællesskab med en lang række interessenter, herunder ikke mindst det kommunale niveau. Det kræver, at man besidder: tålmodighed; overblik og evnen til at få en gruppe af mennesker til at samarbejde.

For den rette person er der store udviklingsmuligheder - og muligheder for at præge de store udviklingsprojekter, som har en enorm stor betydning for det grønlandske samfund.

Stillingen kræver faglige og menneskelige kvalifikationer fra øverste hylde – og derfor er vi også rede til at honorere de ønskede krav. Derfor søges stillingen indplaceret som chefkonsulent, hvis du har den rette profil.

Hvad kan du forvente?

Du …
-   bliver en del af en stærk faglig enhed inden for offentlig økonomi, økonomistyring og eksekvering af store projekter.
-   vil få gode muligheder for at sætte dit personlige præg på opgaveløsningen
-   vil bidrage til at forme kommunernes fremtidige rammevilkår
-   får en opgaveportefølje, der strækker sig lige fra kommunale forhold i bred forstand til analyseopgaver i forbindelse med implementering af budget- og regnskabsloven og almindelig ministerbetjening.
-   bliver (også) en del af Finansdepartementets 35 ansatte, som er kendetegnet ved at have en uformel omgangstone, korte kommandoveje og engagerede kollegaer.

Din profil

Du …
-   er uddannet cand.scient.pol., cand. oecon., cand.polit. eller cand.merc. med stor interesse i kommuneøkonomi og økonomistyring
-   er løsningsorienteret – og når uenigheder opstår, formår du at drive forhandlingerne videre, ved at anvise nye veje til fælles løsninger
-   har en robust personlighed, der ikke bliver slået ud af modstand og modgang
-   har prøvet det meste før, og du har en god fornemmelse for, hvordan et stort projekt skal komme i mål
-   har en teamorienteret tilgang – og har let til smil
-   har kendskab til det grønlandske samfund og sprog. Det er en fordel – men ikke en betingelse.  

Løn og ansættelsesforhold
Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Om Nuuk
Departementet er placeret i Nuuk, Grønlands hovedstad. Med en blanding af arktisk storby, tradition og et smukt bagland byder byen på muligheder for koncerter, foreningsliv, cafe- og restaurantbesøg, shopping og kunst- og kulturoplevelser. Naturen omkring Nuuk byder på rige muligheder for sports- og friluftsaktiviteter som eksempelvis skilift, langrend, kajak, fiskeri, jagt, sejlads og vandring. I Nuuk vil der også være gode jobmuligheder for eksempelvis en ægtefælle.

Yderligere oplysninger
Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til knst. afdelingschef Klaus Georg Hansen på tlf. +299 34 67 31 eller e-mail kgha@nanoq.gl samt ved komitteret Peter Hansen på tlf. +299 34 64 02 eller e-mail peter@nanoq.gl.

Ansøgningsfrist og tiltrædelse:
Ansøgning kan sendes med almindelig post eller til vores officielle e-mailadresse oed@nanoq.gl

Ansøgningen skal være departementet i hænde senest tirsdag den 24/1 2017 kl. 12:00.

Mærk ansøgningen ”special-/chefkonsulent”.

Ansøgning bedes vedlagt CV og eksamenspapirer med tilhørende karakterudskrifter for både bachelor og kandidatuddannelse samt relevante referencer.

Tiltrædelse skal ske snarest muligt.

Søg stillingen online