Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

Medarbejdere søges til Mælkebøttecentrets bo-enhed Ilasiaq

Bo-enhed Ilasiaq med plads til 7 socialt udsatte børn og unge, søger 1 medarbejdere med snarlig tiltrædelse.

 

Mælkebøttecentret er en selvejende institution, der ud over bo-enheden Ilasiaq, består af Børne- og Ungehuset Mælkebøtten, Bo-enheden Allu og en administration. Det socialpædagogiske formål med vores arbejde er, at forbedre vilkårene for omsorgssvigtede børn og unge og forebygge yderligere omsorgssvigt.

 

Nogle af de vigtigste mål er at skabe mønsterbrydere, forebygge selvmord, forebygge seksuelt misbrug, og forebygge kriminalitet blandt unge.

 

Ilasiaq er et socialpædagogisk bo-tilbud til udsatte børn og unge, der af sociale år­sager ikke kan bo hjemme. Ilasiaq er en underafdeling til Mælkebøttecenteret, hvor børn og unge i alderen 3-11 år kan bo.

 

Nogle af de vigtigste mål i Ilasiaq er at:

 

  • Skabe mønsterbrydere
  • Forebygge selvmord
  • Forebygge seksuelt misbrug
  • Forebygge kriminalitet blandt unge

 

Børnene skal styrkes, så de bliver bedre til at klare deres hverdag og bryde de mønstre, de tidligere har levet i. I Mælkebøttecentrets bo-enhed vil vi gerne medvirke til at lave mønsterbrydere (Mælkebøttebørn), det vil sige børn, der på trods af en traumatisk opvækst, bryder de mønstre de kommer fra – tager uddannelser, stifter familie og får et værdigt liv.

 

Metode

Det daglige pædagogiske arbejde tilrettelægges ud fra en struktureret pædagogisk referenceramme, hvor overskuelig, forudsigelighed, tydelighed, visualisering og gentagelse er de bærende elementer. Som supplement til dette sammendrager vi forskellige elementer fra relations- og tilknytningsteorier samt miljøterapeutiske principper.

Det pædagogiske sigte er at tilbyde det enkelte barn mulighed for optimal fysisk og psykisk trivsel, således at det via egne potentialer kan trives og udvikles. Bo-enhedernes indre fysiske og psykiske niveau tilrettelægges således, at børnene kan opleve et professionelt ”hjemmemiljø” med omsorg og tilbud tilpasset efter det enkelte barns behov og udviklingspotentiale.

 

Nøgleordene i arbejdet vil være dialog, gensidig menneskelig respekt og konfliktløsning – hvor vi vil forsøge at lære børnene at bruge sproget frem for at slå, for i bo-enheden skal der være plads til alle. Her vil der være voksne, der er til at stole på, voksne der er nærværende både fysisk og psykisk, og som har tid til både at snakke, lytte og have det sjovt.

 

Ilasiaq ønsker at skabe et indholdsrigt liv for børn og unge. Vi ønsker at give børnene nogle positive værdier som et alternativt til de negative værdier, de måske oplever andre steder. Vi vil udvikle deres selvværd og selvtillid ved at være sammen med dem på en positiv måde og finde deres ressourcer, som de anerkendes for og opmuntres til at styrke. De skal opleve glæden ved positivt at være sammen med andre.

 

Vi forventer

At medarbejderen i samarbejde med ledelsen og det øvrige personale skal medvirke til at sikre gennemførelsen og koordineringen af de daglige gøremål for bo-enhedens funktion. Medarbejderen skal være indstillet på, at samarbejde både med ledelsen, øvrige medarbejdere i huset og eksterne samarbejdspartnere.

Desuden skal medarbejderen medvirke til at sikre optimale aktivitetstilbud til de børn og unge, der bor i bo-enheden og kunne skabe tryghed og omsorg. Vi forventer, at du har en relevant faglig baggrund og har erfaringsgrundlag fra arbejde med børn og unge, er kreativ, loyal, og troværdig samt er indstillet på fleksible arbejdstider, har mod og evner til konflikthåndtering og problemløsning, og brænder for sagen. Vi vil også gerne, at du er dobbeltsproget dansk/grønlandsk, men det er ingen betingelse.

 

Vi tilbyder at medvirke i et kreativt og fagligt udviklende miljø, hvilket giver mulighed for indflydelse på stedets arbejdskultur. Vi tilbyder et fagligt udfordrende job og et konstruktivt og udviklende samarbejde med de øvrige medarbejdere i både Mælkebøtten og bo-enheden, hvor der primært arbejdes i teams. I arbejdet indgår desuden faglige temamøder eller supervision med emner relateret til praksis i hverdagen.

Der gives løn efter kvalifikationer – enten på individuel kontrakt eller efter gældende overenskomst. Overenskomst med NPK, vil være gældende for pædagoger. Det vil kunne tilbydes bolig til stillingen.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afd.leder for Ilasiaq Nuka Fleischer på telefon +299 381957, mobil +299 564684 eller mail: fleischer@mb.gl eller Vicedirektør Merete Lohfert, tlf. +299 381990,  mobil +299 523358 eller mail: lohfert@mb.gl

 

Ansøgningen inkl. anbefalinger, eksamenspapirer mv. sendes til enten lohfert@mb.gl eller til Mælkebøttecentret, Postboks 1335, 3900 Nuuk, så vi har den senest den 25. januar 2017. På kuverten bedes påført ”Ansøgning Ilasiaq”.