Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

Ado Lyngep Atuarfia søger 2 lærere

I Namminersorlutik Oqartussats skole for psykisk udviklingshæmmede, Ado Lyngep Atuarfia i Aasiaat, er 2 stillinger som skolelærere ledig til besættelse pr. 1. marts eller efter aftale.

Kostskolen modtager 16 psykisk udviklingshæmmede elever i alderen 14-20 år som kommer fra hele kysten.

Under opholdet på skolen tilrettelægges en optræning i såvel faglige, praktiske og sociale færdigheder. Målet med denne optræning er at give eleverne det bedst mulige grundlag for en selvstændig tilværelse i samfundet. Dette mål søges nået via et tæt samarbejde mellem lærere og pædagogiske personale, hvorfor der lægges stor vægt på  ansøgerens vilje og evne til samarbejde med andre personalegrupper.

Skolen er normeret med 1 skoleinspektør, 1 viceskoleinspektør, 4 lærere, 3 socialpædagoger, flere pædagogmedhjælpere, rengøringsdame og en pedel.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem Namminersorlutik Oqartussat og IMAK. Hvis ansøgeren allerede er ansat som tjenestemand, kan ansættelse finde sted som tjenestemandsansættelse.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der betales husleje og depositum efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Der kan være ventetid på permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder.

Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse bilagt kopier af eksamensbeviser, familieoplysninger m.v. fremsendes senest den 30. januar 2017 til:

Ado Lyngep Atuarfia
Ikerasannguup Qaava 2-4
Box 320
3950 Aasiaat


Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til skoleinspektør Frantz Lundblad på:
tlf.: 89 48 70 eller mobil: 53 94 74
Email: adolynge@adolynge.gl

Søg stillingen online