Gå til hovedindhold
140

Dette jobopslag er udløbet

Administrativ medarbejder søges til det kommende landsdækkende handicapcenter

Tiltrædelsesdato 1. februar 2017 eller efter aftale.

Om Centret
Det kommende landsdækkende handicapcenter er en enhed under Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen, placeret i Sisimiut. IPIS, videns- og rådgivningscenter for handicap, bliver integreret i det nye landsdækkende handicapcenter. Centeret vil tilbyde rådgivning, vejledning, vedligeholdelsestræning, kurser, videnscenter mv. indenfor handicapområdet.

Om stillingen
-   Varetagelse af forskellige typer af administrative opgaver i forbindelse med kurser, rejser, visitationer fra kommunerne, materialeproduktion mm.
-   Varetagelse af en økonomifunktion omfattende bl.a. tilbagebetaling af udlæg, bookinger mm.
-   Praktisk samt receptionistfunktion i forbindelse med kurser, konferencer mm.

Vi forventer
-   at du har en relevant uddannelse
-   at du har mindst 3 års relevant erhvervserfaring, gerne fra Selvstyret
-   at du har kendskab til og erfaring med bogføring
-   at du er god til it og er bruger af office-pakken, herunder også gerne et redigeringsprogram
-   at du bidrager til trivsel og et godt arbejdsmiljø.

Vi tilbyder
-   fokus på faglig sparring
-   opbygning og udvikling af det nye center
-   faglig udvikling gennem opkvalificering, kurser mm.

Løn og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Ansøgning og frist
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte afdelingschef i Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Kirsten Olesen, kiol@nanoq.gl+299 34 66 57.

Ansøgningen skal være Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen i hænde senest d. 20. januar 2017.

Ansøgningen sendes til: iniian@nanoq.gl og mærkes: Ansøgning Administrativ medarbejder - Det landsdækkende handicapcenter.

Søg stillingen online